Regimentswaarderingen

Iedereen doet zijn werk. Maar soms doet iemand iets extra’s. Voor de genist die een moeilijke opdracht tot een goed einde brengt of voor iemand die zich jarenlang voor de genie inspant, heeft het regiment bijzondere waarderingen.

Voor wat, hoort wat

Zowel de krijgsmacht als de Koninklijke Landmacht kan bijzondere onderscheidingen uitreiken aan eenheden, militairen of burgers die buitengewoon presteren. Ook het Regiment Genietroepen kan dat doen. Daarvoor zijn deze regimentswaarderingen ingesteld:

  • de Regimentslegpenning;
  • de Bronzen Genist;
  • de Sappeursbijl;
  • de Commander’s coin.

Daarnaast zijn er nog 2 andere waarderingen: de ‘Herinneringsspeld Genie’ en ‘Genie-veteranenspeld’. De 1e is voor langdurige dienst bij het Wapen der Genie (ook voor reservisten). De 2e wordt aan veteranen van het Regiment Genietroepen uitgereikt.

De Regimentslegpenning.
De Regimentslegpenning. (Foto: Anneke Janissen)

Regimentslegpenning

De Regimentslegpenning is de hoogste waardering die het regiment kent. De legpenning is uitgevoerd in zilverkleurig metaal. Op de voorzijde is het regimentsembleem afgebeeld. Op de keerzijde is de tekst "Vanwege Uw Verdiensten" gegraveerd. Aan de legpenning is een draagspel verbonden en een oorkonde waarop de reden van toekenning wordt vermeld.

De penning is een beloning voor ‘bewezen uitstekende diensten’ of ‘zeer bijzondere prestaties’. De uitreiking is voorbehouden aan de regimentscommandant. Deze kan er ook voor kiezen de penning in andere ‘zeer bijzondere gevallen’ uit te reiken. Belangrijke voorwaarde is wel dat de ontvanger iets heel waardevols voor het regiment heeft gedaan.

Een bronzen beeld van een genist.
De Bronzen Genist. (Foto: Anneke Janissen)

Bronzen Genist

De Bronzen Genist is een beeldje van een pionier met schop en houweel. Deze staat op een gestileerde sappeurshelm, geplaatst op een vestingwerk. Ook deze onderscheiding wordt door de regimentscommandant persoonlijk overhandigd. Bij de Bronzen Genist hoort een draagspeld en een oorkonde die de reden voor toekenning vermeldt. Het gaat in elk geval om ‘bewezen diensten’ of ‘bijzondere prestaties’ in het belang van het Wapen der Genie, en dan met name onder operationele omstandigheden.

De sappeursbijl.
De sappeursbijl. (Foto: Anneke Janissen)

Sappeursbijl

De genie baant de weg. Wie daar een extra steentje aan bijdraagt, ontvangt van de regimentscommandant de Sappeursbijl. Bij deze waardering horen ook een draagspeld en een oorkonde. Zoals bij alle regimentswaarderingen wordt ook van de uitreiking van de Sappeursbijl iets bijzonders gemaakt.

Een munt met tekst: commanders coin, sodeju, voor uw verdienste.
De Commanders Coin. (Foto: Anneke Janissen)

Commander’s coin

De uitreiking van de coin gaat vergezeld van een oorkonde. Deze waardering is voor militairen en burgers die:

  • een bijzondere functie vervulden;
  • bijzonder werk deden voor het Regiment Genietroepen;
  • zich verdienstelijk maakten voor de genie tijdens operaties.