Internationale operaties

Het huidige Korps Commandotroepen is een expeditionaire eenheid. Dat wil zeggen dat de politieke leiding de commando’s op korte termijn kan uitzenden naar crisisgebieden overal ter wereld. Zij hebben een breed takenpakket: oorlogvoering en contra-terrorismeoperaties, verkenningen, evacuaties van Nederlandse staatsburgers, vredeshandhaving of –ondersteuning, het bevrijden van gegijzelden, humanitaire hulpverlening, persoonsbeveiliging of het opleiden en trainen van lokale veiligheidstroepen.

Vergroot afbeelding Militairen geven uitleg aan buitenlandse militairen tijdens een missie.
Trainen en opleiden van lokale veiligheidstroepen, een van de taken van de commando's.

Overal ter wereld

Door belangrijke internationale ontwikkelingen hebben de commando’s inmiddels alle continenten wel bezocht. Denk het einde van de Koude Oorlog, de bemoeienis van de internationale gemeenschap met allerhande conflicten en de Amerikaanse Global War on Terror.

Vaak vertrokken ze naar het buitenland om te oefenen onder alle denkbare omstandigheden. Verder ontbrak het de commando’s niet aan echte operaties. Die vonden onder meer plaats in Zuidoost-Europa (op de Balkan), in het Midden-Oosten (o.a. Libanon en Irak), in West-Afrika en in Afghanistan.

Soms gebeurde dit in de context van een grotere inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Soms werden de commandotroepen er zelf op uitgestuurd. Soms werden operaties lang van tevoren gepland en voorbereid. Soms ook waren ze ‘onvoorzien’: dan ontstond er plotseling een crisissituatie en moesten de commando’s zich op stel en sprong klaarmaken voor vertrek.

Inzet in het buitenland

De belangrijkste internationale operaties van de commando’s waren: