De Stormschool

In 1945 leidde de nieuwe Koninklijke Landmacht in veel plaatsen in Nederland rekruten op. De nieuwe troepen waren in eerste instantie bedoeld voor de oorlog in Nederlands-Indië.

Vergroot afbeelding Complex De Wildhoef in Bloemendaal.
Complex De Wildhoef in Bloemendaal.

De Wildhoef

Een van deze plaatsen was het complex De Wildhoef in Bloemendaal. Hier werd in oktober 1945 het 6e Koninklijk Nederlands Infanterie Depot (6e KNID) opgericht. Veel instructeurs van dit opleidingscentrum waren commando’s van de voormalige No.2 (Dutch) Troop.

Zware gevechtscursus

De commando’s drukten hun stempel op de training. Zij maakten er een zware gevechtscursus van. Zowel door het karakter en de zwaarte was dit bijna een commando-opleiding. De pittige training vertoonde na verloop van tijd nog maar weinig gelijkenis met de doorsnee opleiding voor infanteristen. In mei 1946 werd dat duidelijk door een verandering van de naam: de 6e KNID werd Stormschool Bloemendaal.

Stormschool

Groene baretten deelde de Stormschool voorlopig nog niet uit. Alleen in 1948 kregen enkele cursisten dit hoofddeksel uitgereikt. Zij werden opgeleid tot instructeur.

In 1949 verhuisde de Stormschool naar de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. Hier werd het opleidingsinstituut in 1 juli 1950 omgevormd tot een echte commando-eenheid: het Korps Commandotroepen (KCT). Het nieuwe keurkorps bestond uit de instructeurs van de Stormschool en uit Nederlands-Indië teruggekeerde commando’s en paracommando’s.