Vaandel en fanion

Het vaandel was vanouds een herkenningsteken voor de manschappen tijdens de strijd. Door middel van vaandels was snel te zien waar een eenheid zich bevond. Tegenwoordig heeft het vaandel uitsluitend nog een ceremoniële functie. Dit neemt niet weg dat het nog steeds het belangrijkste symbool voor het regiment is. Het huidige vaandel is op 11 april 1995 uitgereikt door Koningin Beatrix.

Vaandel

Het vaandel van het regiment is oranje van kleur en heeft een grote letter ‘B’ in het midden. Deze ‘B’ is het monogram van het staatshoofd dat het vaandel heeft uitgereikt, in dit geval Koningin Beatrix. Daaromheen staan diverse opschriften die de krijgsverrichtingen van het regiment weergeven. Bij de Grenadiers en Jagers gaat het om:

  • Tiendaagse Veldtocht 1831
  • Ockenburg 1940
  • Ypenburg 1940
  • West-Java 1946-1949
  • Oost-Java 1947-1949

Naast deze krijgsverrichtingen is het Metalen Kruis aan het vaandel gehecht. Koning Willem II droeg dit Metalen Kruis op zijn tenue als herinnering aan zijn rol in de Tiendaagse Veldtocht. Toen hij in 1849 overleed schonk zijn zoon, Koning Willem III, de onderscheiding aan het regiment.

Fanion

De A-compagnie van het regiment staat bekend als de Koningscompagnie. Bij deze compagnie doen de prinsen van Oranje traditiegetrouw hun militaire opleiding. Daarom voert de Koningscompagnie het ‘Prins Alexanderfanion’. Dit fanion is vernoemd naar prins Alexander (1851-1884), de derde zoon van Koning Willem III.