Inzet marineschepen

Nederlandse marineschepen ondersteunen soms Frontex-operaties op zee. Ze brengen onder meer illegale migratiestromen in kaart in het Middellandse Zeegebied. Mochten migranten op zee in moeilijkheden verkeren, dan redden ze die. Zo nam  Zr. Ms. Doorman  in april en mei met een 300-koppige bemanning deel aan een NAVO-operatie Sea Guardian op de Middellandse Zee.

Het doel van deze operatie was het in kaart brengen van smokkelroutes en contact maken met koopvaardijschepen.

Hoewel Sea Guardian het hele jaar loopt, nam het Nederlandse logistieke ondersteunings- en bevoorradingsschip een paar weken deel aan een gerichte inzet. De NAVO plant gedurende het jaar verschillende schepen in.”

Het is vooral belangrijk om contact te maken met de bemanning van koopvaardijschepen, want die kunnen de NAVO-vaartuigen informeren bij verdachte zaken. Dat betekent nog meer ogen op zee in ‘de achtertuin’ van Europa.

De Doorman zag gedurende de operatie geen illegale activiteiten en redde ook geen drenkelingen. Wel werd aan de beeldopbouw gewerkt. Daarvoor zette het schip niet alleen de standaardsensoren in, zoals de SMILE-luchtwaarschuwingsradar en navigatieradar, maar ook de boordhelikopter en snelle motorboot (FRISC).

Aan boord werken de Nederlandse mariniers samen met Denen en Belgen. Deze special forces zijn getraind om koopvaardijschepen te boarden.

Video: Boardingoefening vanaf Zr. Ms. Karel Doorman