Middendorp spreekt zich uit voor aanpak klimaatverandering

Klimaatverandering is een ‘risk multiplier’ en kan leiden tot enorme economische schade, sociaal-maatschappelijke onrust en conflict. Daarom zijn nationale en gezamenlijke internationale strategische belangen niet meer te scheiden van het managen van klimaatrisico's en de overgang naar duurzame energie.

Generaal Middendorp

Generaal Middendorp sprak gisteren tijdens het International Security Forum in Halifax, Canada.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp zei dit gisteren tijdens het International Security Forum in Halifax, Canada. Hij sprak daar over klimaat- en energieveiligheid en het te voeren beleid inzake langzaam veranderende dreigingen. "We moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en vechten tegen klimaatverandering. Het zou voor iedereen prioriteit moeten hebben."

Directe bedreiging

Middendorp sprak over directe en indirecte bedreigingen. Zo noemde hij als voorbeeld van een directe bedreiging de watersnoodramp van 1953, en hoe Nederlandse militairen – samen met burgers - mensen redden, dijken met zandzakken versterkten, en kadavers van 25.000 dode dieren opruimden. Het land was door het zeezout nog jaren onbruikbaar.

“Hierdoor is watermanagement voor Nederlanders nu vanzelfsprekend en prioriteit. Maar dat wil niet zeggen dat we nu voor altijd veilig zijn. Zo lijkt 2016 het warmste jaar ooit te worden, en bleek deze week dat de Noordpool op dit moment 20 graden warmer is dan normaal. Dat heeft ontegenzeggelijk gevolgen en kan ook onze veiligheid raken.”

Middendorp constateerde dat de klimaatverandering voor de Europese bevolking nu al enorme risico's met zich meebrengt. “Het Verenigd Koninkrijk leed bijvoorbeeld in 2014 20 miljard economische schade door overstromingen en stormen”.

Middendorp tussen de gasten van het forum

Middendorp: “Klimaatverandering vraagt om meer dan alleen de eigen bescherming tegen de effecten ervan.”

Indirecte bedreiging

“Klimaatverandering vraagt om meer dan alleen de eigen bescherming tegen de effecten ervan”, zei Middendorp, waarbij hij verwees naar de gevolgen van klimaatverandering buiten Europa.

“De dramatisch gestegen voedselprijzen vormden bijvoorbeeld de onderliggende problemen van de Arabische Lente, zo blijkt nu uit studies. Misoogsten door droogte lagen weer ten grondslag aan de hoge prijzen. En voor het uitbreken van de Syrische burgeroorlog zijn jaren van droogte vooraf gegaan, waardoor mensen van het platteland naar de steden trokken”.

“Klimaatverandering is daarmee een bedreiging voor veel plaatsen op aarde. Indirect zijn de bedreigingen ook voor iedereen groot. Een gebrek aan voedsel, energie en schoon drinkwater zijn immers de gevolgen. Dit leidt weer tot instabiliteit en kan ontaarden in chaos, conflict en migratie. Kortom, investeren in klimaat is investeren in veiligheid!

Actie ondernemen

“Dat betekent ook dat we naar ons eigen opereren moeten kijken”, concludeerde hij. “Duurzamer dus. Net zoals het betekent dat we de handen ineen moeten slaan met heel veel anderen om bijvoorbeeld het wereldwijde gebrek aan voedsel, energie en schoon drinkwater tegen te gaan.”

Middendorp: “Het is misschien niet altijd gemakkelijk om daar mensen van te overtuigen, maar als het water tot de enkels reikt, is het te laat".