Future Force Conference 2017

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Bedreigingen in Nederland en de wereld worden steeds complexer. Militair optreden alleen is niet de oplossing. Maar wat dan wel? Op uitnodiging van Defensie komen nationale en internationale experts en organisaties bijeen om daarover te praten. Dat gebeurt op 9 en 10 februari 2017 tijdens de Future Force Conference (FFC) in Den Haag.

“Defensie is maar een deel van de oplossing”, zegt Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. "We moeten in deze complexe wereld echt streven naar nieuwe en andere samenwerkingsverbanden. Ecosystemen in feite, waarbij organisaties en mensen met verschillende achtergronden en disciplines bij elkaar komen om bij te dragen aan een betere wereld. Alleen dan kunnen we werken aan duurzame vrede”.

Dat is ook de reden waarom Defensie als thema voor de conferentie heeft gekozen:
From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world.

Het idee is dat Defensie de handen ineenslaat met nieuwe partners. En dat Defensie inzicht krijgt hoe de eigen organisatie door te ontwikkelen.

Video: CDS: "Join us in Februari 2017" (voorwaarden voor deelname zie website FFC)

Nederlandse tekst:
Deelnemen aan de Future Force Conference betekent deelnemen aan een inspirerend evenement met zeker 1.000 innovatieve denkers met verschillende achtergronden en disciplines.
Niet alleen CEO’s, internationale beleidsmakers, leiders van niet-gouvernementele organisaties, onderzoekers en hooggeplaatste militairen…
...maar ook ethische hackers, academici, millennials, architecten, sociale wetenschappers enzovoorts.
Want we hebben nieuwe ideeën nodig. Andere oplossingen. Innovatieve benaderingen. En het belangrijkste: concrete actie!
Dus laat deze kans niet aan je voorbijgaan. Wees erbij in februari 2017.

 

Bekijk de voorwaarden voor deelname op website FFC

Doel FCC

Tijdens de conferentie ligt de nadruk op onderwerpen als de ontwikkeling van kinderen, nieuwe technologieën, cyber, crisismanagement, hybride oorlogsvoering, de maatschappelijke rol van multinationals, veilige en slimme steden, toekomstig leiderschap, internationaal recht, counter-terrorisme, ecosysteem-concepten, water en veerkrachtige steden.

De conferentie biedt dus een breed podium aan alle partijen om hun ideeën voor de toekomst te delen. Het maakt de organisaties bewust van elkaars mogelijkheden. De conferentie kan zo helpen om samen sterker en doeltreffender te worden.

Investeren in de toekomst

De FFC is een investering in de toekomst. Voor Defensie levert het gezamenlijk nadenken inzichten op voor een sterke toekomstige krijgsmacht. En daarmee kan Defensie op tijd inspelen op nieuwe veiligheidsuitdagingen.

Meer informatie

Meer informatie op de website Future Force Conference 2017.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.