Bedreigingen in Nederland en de wereld worden steeds complexer. Militair optreden alleen is niet de oplossing. Maar wat dan wel? Op uitnodiging van Defensie kwamen nationale en internationale experts en organisaties bijeen om daarover te praten. Dat gebeurde op 9 en 10 februari 2017 tijdens de Future Force Conference (FFC) in Den Haag.

“Defensie is maar een deel van de oplossing”, zegt Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. "We moeten in deze complexe wereld echt streven naar nieuwe en andere samenwerkingsverbanden. Ecosystemen in feite, waarbij organisaties en mensen met verschillende achtergronden en disciplines bij elkaar komen om bij te dragen aan een betere wereld. Alleen dan kunnen we werken aan duurzame vrede”.

Thema 2017

Dat is ook de reden waarom Defensie als thema voor de conferentie heeft gekozen:

'From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world.'

Het idee was dat Defensie de handen ineenslaat met nieuwe partners. En dat Defensie inzicht krijgt hoe de eigen organisatie door te ontwikkelen.

Doel Future Force Conference

Tijdens de conferentie lag de nadruk op onderwerpen als:

 • de ontwikkeling van kinderen;
 • nieuwe technologieën;
 • cyber;
 • crisismanagement;
 • hybride oorlogsvoering;
 • de maatschappelijke rol van multinationals;
 • veilige en slimme steden;
 • toekomstig leiderschap;
 • internationaal recht;
 • counter-terrorisme;
 • ecosysteem-concepten;
 • water en veerkrachtige steden.

De conferentie bood dus een breed podium aan alle partijen om hun ideeën voor de toekomst te delen. Het maakte de organisaties bewust van elkaars mogelijkheden.

Investeren in de toekomst

De FFC is een investering in de toekomst. Het gezamenlijk nadenken tijdens de conferentie levert inzichten op voor een sterke toekomstige krijgsmacht. En daarmee kan Defensie op tijd inspelen op nieuwe veiligheidsuitdagingen.