Geluidsoverlast Falcon Leap/Market Garden 2019

Militairen trainen voortdurend om hun vaardigheden op peil te houden. Steun van de omgeving is daarbij erg belangrijk. Dat geldt ook voor Falcon Leap.

Defensie probeert overlast altijd tot een minimum te beperken. De oefenlocaties zijn dan ook meestal dunbevolkt of militair oefenterrein.

Bij hinder kunt u online een klacht in te dienen. Ook kunt u contact opnemen via 0800 – 022 60 33 (gratis).