Jaar na val Kaboel bijna 2.300 mensen naar Nederland gehaald

Een jaar na de val van Kaboel zijn 2.299 mensen vanuit Afghanistan overgebracht naar Nederland. Maar er is nog altijd een groep van 496 personen die moet komen. Het merendeel daarvan is wel al in buurland Pakistan en reist op korte termijn naar Nederland. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra mede namens minister van Defensie Kajsa Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Een militair in een vliegtuig.
Archieffoto van de evacuaties van 2021.

Sinds de laatste update aan de Kamer op 7 juli van dit jaar, zijn bijna 500 mensen vanuit Afghanistan overgebracht naar Nederland. Het gaat onder anderen om Nederlanders en Afghanen met verblijfsrecht in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook om tolken, NGO-medewerkers, lokale staf van de Nederlandse ambassade en andere internationale organisaties, journalisten en achtergebleven kerngezinsleden.

Dat dit mogelijk was, is volgens Hoekstra mede te danken aan de autoriteiten in Pakistan. Zij boden Nederland en gelijkgezinde landen de mogelijkheid  groepen Afghanen zonder geldige reisdocumenten over land naar Pakistan te brengen. “Het kabinet is de Pakistaanse regering hiervoor zeer erkentelijk en heeft deze kans aangegrepen om zoveel mogelijk grenspassages vanuit Afghanistan naar Pakistan te organiseren”, aldus Hoekstra.

Volgens de laatste cijfers zijn er nog 496 personen die naar Nederland mogen komen. Van hen zijn er 240 al in een buurland van Afghanistan. De overige 256 zitten om verschillende redenen nog in Afghanistan. Zij zijn bijvoorbeeld ziek of zwanger of vinden de reis naar Pakistan vooralsnog te gevaarlijk. Van sommige mensen is de registratie en toetsing nog niet afgerond. Het kabinet blijft haar uiterste best doen om zij die dit willen, zo spoedig mogelijk naar Nederland over te brengen.

Val jaar geleden

Het is vandaag precies een jaar geleden dat hoofdstad Kaboel viel en de Taliban de macht grepen in Afghanistan. Het leidde tot massale evacuaties, niet alleen van overheidspersoneel en militairen, maar ook van de lokale bevolking. Defensie zette hiervoor 2 Hercules-transportvliegtuigen, special forces en ondersteunend personeel vanuit Pakistan in.

De Nederlandse krijgsmacht zou aanvankelijk 400 personen uit Afghanistan in veiligheid moeten brengen. Het betrof evacuees die in eigen land gevaar liepen. Dit doordat zij voor Nederland hebben gewerkt tijdens missies en voor de Nederlandse ambassade. Denk aan tolken, maar ook bewakers, judiciële medewerkers, koks en chauffeurs. Met beide C-130’s moest de evacuatie enkele dagen in beslag nemen. Het bleek echter al snel om een veelvoud van het ingeschatte aantal evacuees te gaan.

Huidig commandant 336 Squadron luitenant-kolonel Maurice ‘Skunk’ Schonk was een van de vliegers. “We haalden de stoelen uit de C-130 om zoveel mogelijk ruimte te creëren. In vredestijd passen er 80 personen in de kist. De laatste vlucht hebben we 176 personen meegenomen. Rijen Afghanen naast elkaar, spanbanden die dienden als veiligheidsriem. Dat beeld vergeet je niet.”

Lees het volledige verhaal met Schonk in de Defensiekrant.