Embleem 970 Squadron

Heraldische beschrijving

In azuur een bijenkorf van goud, rondom de korf een tandwiel van goud. Voor het tandwiel, alsmede voor en achter de korf een bliksemschicht van goud. Voor het tandwiel en achter de korf een brandende toorts van zilver met vlammen van goud en keel. Met in het ovaalvormige gouden plaatje de cijfers 970 en op het gouden lint de embleemspreuk ‘alles voor allen’.

Symbolische betekenis

Het tandwiel symboliseert het technische onderhoud en transport en de bliksemschicht de elektronische activiteiten. De bijenkorf geeft een beeld van een magazijn waar goederen met allerhande (transport)middelen worden aangevoerd, opgeslagen en afgevoerd. De fel brandende toorts geeft weer de wijsheid waarvan iedere luchtmachtman deelgenoot is (door de opleiding die hij ontvangt). De toorts is in zilver uitgevoerd; hierdoor wordt de instructieve en vormende taak van het commando weergegeven: ‘spreken is zilver’. De andere vaardigheden vindt men terug in het goud: ‘zwijgen is goud’. Het 970 Squadron wil ‘alles’ doen, opdat uiteindelijk de gehele luchtmacht – dat wil zeggen ‘allen’ – haar taak zal kunnen volbrengen.