Kennis- en innovatieagenda om vijand voor te blijven

Defensie moet voor blijven op (potentiële) tegenstanders. Kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovaties zijn daarbij essentieel. De vandaag verschenen Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 geeft de krijgsmacht richting naar deze vernieuwing.

Met de SKIA biedt Defensie ook haar kennis- en innovatiepartners inzicht de kennis- en innovatievragen van de krijgsmacht. Samenwerking is essentieel om de krijgsmacht in de toekomst van moderne middelen en diensten te kunnen voorzien.

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “De Defensievisie 2035 staat nadrukkelijk stil bij de ingrijpende geopolitieke veranderingen en hun betekenis voor de Nederlandse krijgsmacht en defensieorganisatie. Deze ontwikkelingen vragen om een technologisch hoogwaardige en informatiegestuurde krijgsmacht die daarbij een betrouwbare partner is in nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie zijn onmisbaar om onze (potentiële) tegenstanders een stap voor te blijven en het perspectief op de krijgsmacht van 2035 te verwezenlijken.”

De SKIA omvat 4 speerpunten:

  • De doorontwikkeling naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht vereist meer onderzoek naar nieuwe technologieën, zoals kwantum, kunstmatige intelligentie, robotica en bio- en nanotechnologieën, en naar vitale technologieën, bijvoorbeeld sensorsystemen en systemen voor inlichtingenvergaring. Hiermee leggen we ook een stevig fundament onder IGO. Automatisering, digitalisering en robotisering dragen bij aan arbeidsextensieve oplossingen. Met het Plan van Aanpak Energietransitie Defensie als vertrekpunt wil Defensie samen met onze kennis- en innovatiepartners innovatieve oplossingen ontwikkelen voor verduurzaming.

  • Defensie wil innoveren borgen in werkomgeving, cultuur en bedrijfsvoering. Innovatie is alleen succesvol als mens en organisatie optimaal gebruik maken van nieuwe technologische mogelijkheden. Kort-cyclisch innoveren krijgt specifiek aandacht. Dit in samenwerking met het MKB, start-ups en defensiebedrijven.

  • Defensie wil de samenwerking met kennis- en innovatiepartners versterken. Dat is essentieel voor de vernieuwing van de krijgsmacht. Extra overweging is het toegenomen belang om de Nederlandse kennis en technologie te beschermen.

  • Defensie gaat de samenwerking in haar eigen kennis- en innovatieketen versterken. Daarom richt Defensie in 2021 een Defensiebrede Kennis- en Innovatieraad op. Er komt ook een Kennis- en Innovatie Adviesraad.

De SKIA is geen plan maar een agenda. Hoe die de komende jaren precies wordt ingevuld hangt af van diverse ontwikkelingen en politieke keuzes. Ook kennis- en innovatiepartners maken hierin eigen afwegingen.