Bijlage 3: indicatieve vooruitblik investeringsprogramma

De indicatieve vooruitblik investeringsprogramma geeft inzicht in de planning van grote materieelprojecten voor de komende 15 jaar.

De Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over eventuele aanpassingen in de planning via het Defensie Projectenoverzicht. Ontwikkelingen zoals  marktomstandigheden veroorzaken veelal aanpassingen (te denken valt nu aan de toegenomen internationale vraag naar materieel en munitie). Deze omstandigheden hebben invloed op de snelheid waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd. De planning is dus een schatting en is meer als mijlpaalplanning ingericht.

Pas na de A-brief wordt meer duidelijk over de manier waarop de voorbereidingen van het project in de behoeftestellingsfase gaan verlopen. Defensie kijkt naar versnellingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door vaker projecten te mandateren en door vaker een beroep te doen op het Fast Track Procurement (FTP) proces.

Verdeling investeringen

Verdeling investeringen
Investering
Defensiebreed materieel35,60%
Maritiem materieel6,20%
Land materieel11,60%
Lucht materieel18,70%
Infrastructuur en vastgoed9,10%
IT18,80%
Brontabel als csv (164 bytes)

Projecten

Defensie investeert de komende jaren in de tijdige vervanging van systemen door modern, hoogtechnologisch materieel. Onderstaande overzichten laten de investeringen over de verschillende domeinen zien.

Verder lezen?

Ga naar de volgende pagina. Of ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.