Verjaardag KMA: sociale veiligheid blijft speerpunt

“Word de leider die je zelf zou willen volgen!” Staatssecretaris Barbara Visser benadrukte dit vandaag op de 191e verjaardag van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Die werd traditiegetrouw gevierd met een mars door de stad en een defilé in hartje centrum.

Cadetten op de KMA moeten bagage krijgen om goed te handelen in crisis- en gevechtssituaties. Daarvoor moeten zij een sterk normbesef hebben stelde Visser. “De krijgsmacht vecht immers voor Nederlandse normen en waarden. Normen en waarden die ook in de eigen organisatie gelden. Dat normbesef is wat ons bindt. Het gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan. Als we onze kernwaarden schenden, dan beschadigen we ons kostbaarste bezit.”  

Visser: “De kameraadschap bij Defensie is uniek. Wat je hier vindt, vind je nergens anders.” Dat het desondanks bij de Defensieorganisatie soms flink kan misgaan, blijkt volgens de bewindsvrouw uit een overzicht van de meest recente incidenten. “Het druist rechtstreeks in tegen alles wat we hier zo hoog in het vaandel hebben staan. Respect, eer en saamhorigheid.”

Elkaars verschillen waarderen

Hoe kunnen we kameraadschap zo invullen dat we ook een sociaal veilige werkomgeving creëren voor iedereen? Daarnaar kijkt momenteel een taakgroep sociale veiligheid. De aanbevelingen moeten nog komen, maar volgens Visser vindt die in elk geval dat kameraadschap zich moet richten op steunen, versterken en beschermen. En dat er binnen de KMA alles aan moet worden gedaan om cadetten te laten oefenen met voorbeeldgedrag.

Het doel van de militaire opleiding is niet om iedereen hetzelfde te maken benadrukte ze. Het gaat om het leren waarderen van elkaars verschillen en samen het beste uit de groep te halen. Dat is waar kameraadschap om draait, aldus Visser.

Loyaliteit

Volgens de staatssecretaris kun je cultuur zelf maken en met elkaar bepalen wat wel en niet oké is. Hier op de KMA worden jullie gevormd, maar onthoud: jullie vormen Defensie ook.” In Vissers ogen is het stellen van kritische vragen en het uiten van twijfels de hoogste vorm van loyaliteit en professionaliteit. Werk samen om te slagen en bouw samen aan de kracht van jullie collectief: kameraadschap.”