Civiele erkenning voor opleidingen Defensieacademie

Enkele opleidingen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) hebben vanaf nu een civiele erkenning van het niveau van een bacheloropleiding. Het gaat om de korte officiersopleiding zeedienst en de middelbare Defensie vorming (voltijd en deeltijd). Deze positieve uitslag werd vandaag meegedeeld aan NLDA-commandant generaal-majoor Nico Geerts.

Bootje met officiers-in-opleiding.

Leerlingen van de korte officiersopleiding zeedienst.

Het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk beoordeelde de 2 Defensieopleidingen op criteria als kennis en het toepassen hiervan, communiceren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het positieve resultaat betekent dat afgestudeerden die Defensie verlaten nu kunnen laten zien welk niveau de opleiding heeft. De NLDA vermeldt het opleidingsniveau op haar diploma's.

Vasthouden en nog beter worden

Hoofd van de Middelbare Defensie Vorming kapitein-luitenant-ter-zee Luc Jansen vindt het mooi om te zien dat het niveau van de opleiding is bevestigd. “Het is nu de uitdaging om dit vast te houden en aan de opleiding te blijven sleutelen zodat die nog beter wordt. De NLDA heeft niet voor niets ‘een leven lang leren’ als credo.”

Meer opleidingen voorgedragen

De NLDA dient later dit jaar nog 2 opleidingen in bij het coördinatiepunt voor een niveau-aanduiding. Dat zijn de korte officiersopleiding Koninklijke Marechaussee en de korte officiersopleiding Technische Dienst. Volgend jaar volgen nog 4 initiële opleidingen.

Alle opleidingen aan de NLDA werken bovendien binnenkort met European Credits. Deze worden als maat voor de studiebelasting gehanteerd binnen de meeste hogescholen en universiteiten in de EU.