Onderzoek zet schijnwerpers op thuisfront

De periode tijdens en rondom een uitzending van een militair is voor achterblijvende familie en vrienden belastend. Maar het leidt meestal niet tot serieuze problemen. Dat concludeert de Nederlandse Defensie Academie in haar rapport ‘Thuisfrontcheck’. Wat valt er nog te winnen?

Het opleidingsinstituut deed literatuuronderzoek naar ‘het thuisfront’. De onderzoekers stellen dat het in algemene zin goed gaat met deze groep. Ze onderstrepen het belang van heldere, goede communicatie. En van maatwerk, bijvoorbeeld voor het thuisfront van militairen die niet in een groep maar individueel op uitzending gaan. De Defensieacademie beveelt ook een meer duidelijke definitie van het begrip ‘thuisfront’ aan.

Verbeteringen

Met het onderzoek scherpt Defensie de zorg voor de dierbaren van militairen aan. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert laat weten: “Ik denk hierbij onder andere aan het verder ontwikkelen van thuisfrontinformatiedagen voor en tijdens een missie, de bedrijfsmaatschappelijke steun en de zorg voor kinderen van alle leeftijden.”

Los van het onderzoek nam Defensie al initiatieven in de zorg voor het thuisfront. Zo komt er meer aandacht voor hen op defensie.nl/thuisfront en start de landmacht voor deze groep een proef met een Facebookpagina.

Verder waren er thuisfrontconferenties voor relaties van militairen die behoefte hadden aan kleinschaliger contact. Ook is een nieuw boekje voor jonge kinderen bijna klaar en was er een survivalweekend voor de oudere jeugd.

Thuisfront ondersteunen

De minister realiseert zich dat er veel wordt gevraagd van de achterblijvers, ondanks hulp van familie, vrienden en Defensie. “Het thuisfront verdient ieders respect. Defensie stelt dan ook alles in het werk om het thuisfront zo goed mogelijk te ondersteunen.”