Taalexamen Engels voor masteropleiding MSS (2021-2022)

Om te kunnen deelnemen aan de masteropleiding Military Strategic Studies moet je met een geldig  taalcertificaat kunnen aantonen over voldoende Engelse taalvaardigheid te beschikken. Dit document bevat praktische informatie over de taalexamens die je kunt afleggen om een taalcertificaat te verkrijgen.