Taalexamen Engels voor Master MTPS (2017-18)

Om te kunnen deelnemen aan de Masteropleiding Military Technology, Processes and Systems (Master MTPS) moet je met een geldig taalcertificaat kunnen aantonen over voldoende Engelse taalvaardigheid te beschikken. Dit document bevat praktische informatie over de taalexamens die je kunt afleggen om een taalcertificaat te verkrijgen.