Wat een Ramp!

De Nederlandse militaire geschiedenis zit vol rampspoed.

Tijdens een oorlog zijn er verloren zeeslagen, vliegtuigcrashes, mislukte operaties en (burger)slachtoffers. En ook in vredestijd krijgen militairen te maken met dit soort rampen. Bijvoorbeeld bij de watersnoodramp aan de Zeeuwse kust in 1953, bij de recentere overstromingen in Limburg of als ze noodhulp leveren aan slachtoffers van orkanen in het Caribisch gebied. Maar in de militaire geschiedenis zijn ook onbekendere rampen die onderzoek en herinnering verdienen. Op de Dag van de Militaire Geschiedenis staan we stil bij allerlei soorten rampen.

Wat is er rampzaliger dan oorlog? Is oorlog eigenlijk niet een opeenstapeling van kleine en grote rampen voor iedereen die er mee te maken heeft?

Aanmelden

De Dag van de Militaire Geschiedenis is voor iedereen gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden is verplicht. Wil jij hét evenement over militaire geschiedenis ook bezoeken?