Programma Dag van de Geschiedenis

History in the making

Panelinterview.

Vergroot afbeelding Militairen van de marine staan op en voor een schip met spandoeken: "# Stop Ebola #" en "# Giro 555 #".
Zr.Ms. Karel Doorman bracht hulpgoederen naar ebola-gebied.

De sprekers hebben allemaal zelf meegeholpen de (militaire) geschiedenis vorm te geven. Tijdens dit panelgesprek staat een reflectie op hun eigen periode aan het roer centraal. Het gaat daarbij over hun rol in de militaire geschiedenis en hoe zij met de kennis van nu naar hun belangrijkste keuzes en uitdagingen terugkijken.

Het overkoepelende thema in dit vraaggesprek zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van oorlogsvoering en veiligheid in de laatste 20 jaar.

Ramp 1953!

Lezing door drs. Herman Roozenbeek, senior wetenschappelijk medewerker bij het NIMH.

Vergroot afbeelding Zwart-witfoto van watersnoodramp. 4 mensen staan in een bootje voor een huis. De straten staan onder water. naast het bootje staan 9 mensen tot hun knieën in het water.
Watersnoodramp 1953.

De watersnoodramp van 1953 is opgenomen in de Canon van Nederland en daarmee onderdeel van ons collectief geheugen. De massale hulpverlening door de krijgsmacht was van groot belang om de gevolgen van de ramp te bestrijden.

Militairen redden mensen van de daken van ondergelopen huizen, dichtten met zandzakken gaten in de dijken en liepen patrouilles om plundering tegen te gaan. Tegelijkertijd legde deze omvangrijke militaire operatie zwakke plekken in de oorlogsvoorbereiding bloot op een hoogtepunt van de Koude Oorlog.

De ondergang van de Van Imhoff

Lezing door Ellen Klinkers en Linda Terpstra, wetenschappelijk medewerkers bij het NIMH.

Vergroot afbeelding Zwart-witfoto schip op zee.
Koopvaardijschip de Van Imhoff.

Op 19 januari 1942 werd het stoomschip Van Imhoff getroffen door bommen die werden afgeworpen door een Japanse gevechtsvlieger. Het schip maakte meteen water en verdween 5 uur later in de golven van de Indische Oceaan. De Nederlandse bemanning en bewaking wisten zich in veiligheid te brengen, maar voor de 477 Duitse burgergeïnterneerden was geen plaats in de reddingsboten. 66 van hen wisten levend de kust van Sumatra te bereiken, de overige 411 zijn verdronken.

Wie waren deze mannen, die vaak al tientallen jaren in Nederlands-Indië woonden en werkten? Waarom waren zij geïnterneerd en wat deden ze aan boord van de Van Imhoff? Hoe werkte hun plotselinge dood door in de levens van de mensen die zij achterlieten? Wat was de internationale, politieke en militaire context waarin de ramp plaatsvond?

Rampspoed in Indonesië

Lezing door Azarja Harmanny MA, wetenschappelijk medewerker bij het NIMH.

Op 17 februari 2022 presenteerde het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1949 haar conclusies. Nog dezelfde dag bood minister-president Rutte namens het kabinet excuses aan voor het ‘stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren’. Azarja Harmanny is een van de onderzoekers die vanuit het NIMH betrokken is bij het onderzoeksprogramma. Vanuit een verhaal over scheepsbombardementen bij Semarang in 1946 vertelt hij over zijn studie naar de inzet van zware wapens. In Indonesië zijn de bombardementen in Semarang volledig ondergesneeuwd en wordt de herinnering gedomineerd door de strijd tegen Japanse troepen in 1945, de zogeheten '5 dagen van rampspoed'. Maar de gevechten met de Nederlanders waren niet minder desastreus.

1e hulp bij rampen

Panelgesprek.

De Nederlandse krijgsmacht staat altijd paraat voor 1e hulp bij rampen. Niet alleen in eigen land, maar ook aan de andere kant van de wereld. Nederlandse militairen helpen in gebieden getroffen door aardbevingen of orkanen. Ze bieden medische ondersteuning, leveren hulpgoederen en bergen en identificeren slachtoffers. In dit panelgesprek zal met 3 ervaringsdeskundigen uit de krijgsmacht worden gesproken over wat er zoal bij rampenbestrijding komt kijken. Welke uitdagingen moeten worden overwonnen en wat doet de aanblik van grootschalige rampspoed met de hulpverlener?

Facing Srebrenica

Lezing door Dr. Erna Rijsdijk, universitair docent bij de Nederlandse Defensie Academie.

Tussen januari 1994 en juli 1995 namen Nederlandse VN-soldaten een grote hoeveelheid privéfoto’s in het belegerde Srebrenica. De foto’s tonen het leven in de enclave en bevatten vaak beelden van mensen die later slachtoffer werden van de genocide in 1995.

Het Facing Srebrenica project heeft als doel dit visuele erfgoed te archiveren en toegankelijk te maken. Ze doen dit in nauwe samenwerking met nabestaanden en veteranen. Dr. Erna Rijsdijk zal laten zien hoe zij op basis van de foto’s onderzoek doet naar een meer inclusieve geschiedschrijving en herdenking van de Srebrenica-genocide.

Aanmelden

De Dag van de Militaire Geschiedenis is voor iedereen gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden is verplicht. Wil jij hét evenement over militaire geschiedenis ook bezoeken?