Defensie test eigen materieel op cyberweerbaarheid

De digitale weerbaarheid van 4 grote wapensystemen testen. Om dat te doen sloegen cyberreservisten en beroepsmilitairen de handen ineen. Gisteren gaven ze, tijdens de 3e editie van het Industriediner Cybersecurity, een demonstratie in Den Haag. Die was voor Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer, Ineke Dezentjé Hamming van werkgeversorganisatie FME en partners uit de veiligheidsindustrie.

Het gezelschap was getuige van hoe een militair voertuig wordt beoordeeld op cyberkwetsbaarheid. Vervolgens probeerden de reservisten en hun beroepscollega’s het te hacken. Een zwaar gepantserd Boxer-wielvoertuig fungeerde als ‘slachtoffer’. Eerder deze week was al geprobeerd het voertuig digitaal te infiltreren en het hele systeem te ‘ownen’, zoals dat in goed hackersjargon heet.

Commandant der Strijdkrachten en Ineke Dezentjé Hamming voor Boxer-wielvoertuig.
Commandant der Strijdkrachten en Ineke Dezentjé Hamming voor Boxer-wielvoertuig.

Het blootstellen van eventuele tekortkomingen was precies het doel van de actie. Soms zijn ze gemakkelijk zelf te verhelpen, maar in andere gevallen worden ze doorgegeven aan de producent. Die kan de zwaktes dan verhelpen tijdens de midlife-update.

Het statige Lange Voorhout in Den Haag vormde het toneel voor de vertoning tijdens het  Industriediner Cybersecurity. Dat is bedoeld om de samenwerking met de industrie verder te intensiveren. Volgens Bauer is dat van groot belang. “We maken onze Nederlandse Krijgsmacht sterker door gebruik te maken van de kennis en ervaring van de industrie. Alleen zo kunnen we zorgen voor een Krijgsmacht die klaar is voor de toekomst. Maar ook de industrie profiteert van de kennis die Defensie deelt.”

Future Force Conference 2015

De samenwerking met de industrie komt voort uit de Future Force Conference 2015. Die is destijds georganiseerd op initiatief van toenmalig Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp. Tijdens de conferentie zocht Defensie samen met partners uit het veiligheidsdomein naar dreigingen in de toekomst. Het evenement leidde tot warme banden. Defensie maakt nog dagelijks gebruik van kennis buiten de organisatie.