Defensie intensiveert samenwerking voor cybersecurity

Defensie, ondernemersorganisatie FME en de Regionale Opleidingscentra breiden de samenwerking uit qua opleidingen en uitwisseling van personeel. Hiervoor tekenden de partijen vandaag een overeenkomst. Deze overeenkomst leidt onder meer tot het ontwikkelen van gezamenlijke lespakketten.

2 mannen (waarvan 1 militair) en een vrouw achter een tafel.
Martin Wijnen geflankeerd door de vertegenwoordiger van de Regionale Opleidingscentra en die van ondernemersorganisatie FME (r.).

De overeenkomst moet ook leiden tot meer bewustzijn en een breder gedeelde verantwoordelijkheid voor de Nederlandse cyberveiligheid. De ondertekening volgt uit de Future Force Conference 2015, waar Defensie, bedrijfsleven en kennisinstituten de mogelijkheden tot samenwerking bespraken.

In een snel veranderende wereld is een sterke krijgsmacht van groot belang. De nieuwe samenwerking draagt hier aan bij. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen: “Dit is een schoolvoorbeeld van wat wij een Adaptieve Krijgsmacht noemen. Een krijgsmacht die nauw samenwerkt met externe partners om samen een gemeenschappelijk doel te bereiken.”

Geen grenzen

De bescherming van vitale infrastructuur en de veiligheid van het digitale dataverkeer (cybersecurity). Ze worden gezien als een gezamenlijke taak van de overheid en de maatschappij. De overeenkomst bekrachtigt die gedeelde verantwoordelijkheid. Wijnen: “Cyber houdt zich niet aan grenzen, dus dat moeten wij ook niet doen.”

De samenwerking biedt alle partijen voordelen. Input uit het bedrijfsleven levert Defensie bredere en betere opleidingen op en zo beter geschoold personeel. Defensiepersoneel stroomt makkelijker naar FME-bedrijven. Hierdoor krijgen medewerkers een beter carrièreperspectief. Dit maakt Defensie een aantrekkelijker werkgever.  Daarnaast moet het makkelijker worden om  FME-medewerkers aan te trekken als cyber-reservist.

Cyberreservist

Het Defensie Cyber Commando, VeVa-opleidingen en FME ontwikkelen samen cyber awareness lessen. De partijen ronden de ontwikkeling van deze lessen in het najaar van 2018 af. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn ze te geven tijdens de VeVa-opleidingen.

Met kennismakingsactiviteiten worden FME-bedrijven betrokken bij de VeVa-opleidingen. Andersom leren leerlingen zo FME-bedrijven kennen. Ook onderzoeken de partijen de mogelijkheid van werkervaringsplekken bij FME-bedrijven. Personeel van FME-bedrijven moet ook ervaring kunnen opdoen bij Defensie. Dit met het oog op een nevenfunctie als cyberreservist.