Defensie Computer Emergency Response Team

Informatiesystemen bij de krijgsmacht zijn vaak van levensbelang. Cyberaanvallen om deze systemen in te komen, moeten daarom worden voorkomen. Het ministerie van Defensie zet hiervoor onder meer het Computer Emergency Response Team (DefCERT) in.

Taken DefCERT

Het team moet ervoor zorgen dat militaire operaties geen hinder ondervinden en de informatiesystemen van Defensie betrouwbaar zijn. Hiervoor moet DefCERT:

  • cyberdreigingen op tijd zien;
  • onderzoeken hoe groot de dreiging is;
  • zorgen dat de dreiging vermindert of verdwijnt.

Daarnaast kan DefCERT ook civiele autoriteiten ondersteunen bij de coördinatie van cyberdreigingen.

Samenwerking

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden werkt DefCERT nauw samen met andere teams, zoals:

  • het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC);
  • het NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC);
  • binnen het Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST).

Contact DefCERT

DefCERT is te bereiken via e-mail: defcert@mindef.nl. Of telefonisch tijdens kantooruren: +31 346 33 66 66.

Wilt u een cyberdreiging of -aanval melden?

Melden van cyberdreigingen of onveilige situaties kan via cert@defcert.nl. Gebruik voor beveiligde communicatie met DefCERT: PGP 0x6dc1218edd9d7eee.

Krijgsmacht en cyber security

Naast de zee, het land, de lucht en de ruimte is cyberspace het vijfde werkgebied van de krijgsmacht.