Defensie Cyber Commando

Defensie wil de digitale omgeving zo goed mogelijk verdedigen en heeft daarom het Defensie Cyber Commando. Deze organisatie valt direct onder de Commandant der Strijdkrachten. Het cyber commando zet zich in voor de digitale veiligheid van de hele Defensieorganisatie en haar partners.

Verdediging, inlichtingen en aanval

Het Defensie Cyber Commando concentreert zich op 3 gebieden van digitale veiligheid:

  • Verdediging. Alle digitale systemen moeten veilig zijn voor aanvallen en spionage.
  • Inlichtingen. De krijgsmacht moet op de hoogte zijn van bedreigingen in de digitale omgeving. Die bedreigingen komen zowel van binnen de eigen systemen (zwakheden en ‘achterdeurtjes’) als van buitenaf. Het cyber commando moet kunnen infiltreren in systemen van derden om informatie over cyberdreigingen te verkrijgen.
  • Aanval. De krijgsmacht kan digitale systemen van tegenstanders aanvallen, manipuleren of uitschakelen. Tegenstanders kunnen andere landen zijn, maar ook (terroristische) organisaties of hackers.