Bedreigingen in de digitale omgeving

Digitale systemen spelen een belangrijke rol binnen de krijgsmacht. Defensie heeft communicatiesystemen, navigatiesystemen en sensorsystemen, maar ook wapensystemen. Deze systemen zijn kwetsbaar voor aanvallen uit de digitale omgeving.

Verschillende dreigingen in digitale omgeving

Bedreigingen in cyberspace komen van andere landen, maar ook van zogenoemde niet-statelijke actoren. Bijvoorbeeld van terroristische of religieuze groeperingen en bedrijven. Bedreigingen kunnen zijn:

  • Aanvallen op systemen. Steeds meer spelers ontwikkelen de mogelijkheid om (systemen van) andere landen aan te vallen.
  • Spionage. Defensie en (zaken-)partners hebben kennis in huis die strategisch en economisch veel waard is.