Bonus voor zorgpersoneel Defensie

Bijna 1.000 Defensiemedewerkers krijgen een zorgbonus van € 384,71 netto. Het gaat om personeel dat zich tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 inzette in de strijd tegen COVID-19.

Daaronder vallen overigens niet alleen zorgprofessionals, maar bijvoorbeeld ook militairen die bij vaccinatielocaties en teststraten ondersteunden.

Defensie informeert de betreffende medewerkers via een brief die begin november wordt verstuurd.

Het kabinet keerde vorig jaar ook een zorgbonus uit.