Weekoverzicht Defensieoperaties

De ondersteuning van Defensie bij het vaccineren van de Nederlandse bevolking is gestopt. Er is ook geen militaire helpende hand meer in teststraten. Verder is de begeleiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het ontwikkelen van een vaccinatiepaspoort beëindigd. Alleen de marechaussee beveiligt nu nog opgeslagen vaccins. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 30 juni tot en met 6 Juli.

Om COVID-19 te bestrijden in Suriname springt Defensie nog wel bij. Enkele militairen zorgen voor het maken van medicinale zuurstof in Defensie-zuurstofcontainers. Mocht militaire steunverlening weer nodig zijn, dan is Defensie daarop voorbereid. Deze maand staan op verzoek van VWS nog 1.000 militairen stand-by om te vaccineren en voor ondersteuning in teststraten.

Militaire steunverlening

Tot nu toe is er vanwege de coronacrisis sinds maart vorig jaar zo’n 140 keer een beroep gedaan op Defensie. Zo leverde het departement militaire planners voor het herverdelen van coronapatiënten over ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. De organisatie zorgde voor extra beademingsapparatuur, regelde dat lamgelegde voedselbanken weer konden draaien en gaf minstens 130.000 kilo levensmiddelen aan voedselbanken en andere instanties die hulp bieden aan minderbedeelden.

Defensie voorzag kinderopvang van stapelbedden en matrassen. Daardoor konden ouders met een vitaal beroep ook ‘s nachts werken, zonder zich zorgen te hoeven maken om hun kroost. Defensie leende honderden artsen, verpleegkundigen en verzorgenden uit om bij te springen in civiele zorginstellingen en ziekenhuizen. Ook stelde het ministerie een mobiel laboratorium beschikbaar om uitslagen van coronatesten te bepalen. Defensie gooide de deur van het Militair Revalidatiecentrum in Doorn open voor revalidatie van patiënten die lang op een intensive-care hebben gelegen.

Verder ving de militaire organisatie vreemdelingen op die vanwege het COVID-19 niet konden instromen in de asielprocedure en stelde militaire objecten beschikbaar voor mensen die in quarantaine moesten. Het is slechts een greep uit de omvangrijke hoeveelheid militaire steunverlening, die omgerekend meer dan 60.000 werkdagen beslaat.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland draagt met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De multinationale battlegroup waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en treedt op vanaf Rukla. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.
 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen het vliegveld van Erbil. Dat doen zij samen met Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen. Nederland neemt in het land ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich met training en advies op het versterken van de veiligheidssector.
 • Nederland heeft verder nog 2 officieren in Bagdad. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen.
 • Vanuit Qatar werken Nederlandse stafofficieren mee aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • 6 Nederlandse militairen werken voor de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali).
 • Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan.
 • In Togo trainen 4 Nederlandse militairen een infanteriebataljon. Dat gebeurt in het kader van het Amerikaanse Global Peace Initiative. Het doel is het vergroten van de kennis en kwaliteit om militairen meer te laten bijdragen aan vrede en veiligheid in de eigen regio.
 • Zr.Ms. Evertsen maakt deel uit van de United Kingdom Carrier Strike Group. Dit multinationale vlootverband is onderweg naar Oost-Azië. De reis staat in het teken van internationale trainingen in het hoogste geweldsspectrum, het ondersteunen van operaties en diplomatieke activiteiten.
 • Zr.Ms. Holland voert als stationsschip in het Caribisch gebied drugsbestrijdingsoperaties uit en ondersteunt de kustwacht. Het patrouilleschip is ook inzetbaar voor humanitaire noodhulp.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Mission Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie identificeerde en ruimde 34 projectielen en Zr. Ms. Schiedam vernietigde er 2 op zee.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.