Militair wast handen bij kraan.

COVID-19 en inzet Defensie

Defensie ondersteunde tussen 11 maart 2020 en 1 maart 2022 de civiele autoriteiten in de strijd tegen COVID-19 (het coronavirus). Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van Rijksoverheid of bel 0800 - 1351.

Video: ondersteuning van Defensie, hoe gaat het in z'n werk?

Defensie ondersteunt civiele autoriteiten in de strijd tegen COVID-19

Defensie levert bijstand in de strijd tegen het coronavirus. Hoe komt zo'n verzoek tot stand en wanneer levert Defensie bijstand?  We nemen een verzoek om medische bijstand als voorbeeld. 

Stap 1: Een zorginstelling dienst bij de medische tak van de veiligheidsregio een bijstandsverzoek in.
Stap 2: De veiligheidsregio beoordeelt de aanvraag en stuurt deze naar het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.
Stap 3: Hier bepalen de directeuren geneeskundige zorg welke prioriteit deze aanvraag heeft.
Stap 4: Vervolgens komt Defensie in beeld. De aanvraag gaat naar het Crisis Actie Team. Zij gaan na of Defensie de aanvraag kan, mag en wil leveren.
Stap 5: Op basis van advies van het Crisis Actie Team beslist de Commandant der Strijdkrachten - namens de minister van Defensie - of Defensie daadwerkelijk militairen, middelen of kennis gaat inzetten.
Stap 6: Specifieke militairen of eenheden krijgen de opdracht tot uitvoering van de bijstand.

Defensie kan andere organisaties op vele verschillende manieren helpen in de strijd tegen het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het aantal intensive care bedden van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in samenwerking met Defensie, het ondersteunen van distributiecentra van Nederlandse voedselbanken om de voedselstroom weer op gang te helpen, en het inzetten van veel militair medisch personeel. 
Defensie ondersteunt waar nodig, want alleen samen krijgen we corona onder controle.

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Meer informatie: defensie.nl/coronavirus en rijksoverheid.nl/coronavirus]