Uw mening telt

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) staat open voor uw vragen, opmerkingen, suggesties of klachten. U helpt daarmee de zorg verder te verbeteren.

Heeft u een vraag of opmerking?

Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar het algemene e-mailadres: cmh@mindef.nl

Klachten

Het CMH probeert u en uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris:

Centraal Militair Hospitaal
t.a.v. Klachtenfunctionaris CMH
Postbus 90000
3509 AA Utrecht
Telefoon: (030) 250 28 48
E-mail: klachtenfunctionaris.cmh@mindef.nl

Heeft bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat? Of vindt u dat de klachtencommissie uw klacht direct moet behandelen? Neem dan contact op met de Centrale Klachtencommissie Militaire Gezondheidszorg:

Telefoon: (070) 376 57 86
E-mail: info@ckcmindef.nl

Als u nog geen poging tot bemiddeling heeft ondernomen kan de commissie u naar de klachtenfunctionaris terugverwijzen.