Materieel en eenheden Caribbean Coast

Let op: Oefening Caribbean Coast gaat niet door. Deelnemende marineschepen gaan naar de Bahama’s om noodhulp te verlenen na orkaan Dorian.

Aan Caribbean Coast nemen marineschepen, helikopters en eenheden van marine, land- en luchtmacht deel, met een totaal van 700 militairen. Daarnaast  doen ook 150  Duitse en Franse militairen mee. Het gaat om:

Koninklijke Marine

 • Zr. Ms. Johan de Witt (amfibisch transportschip)
 • Zr. Ms. Pelikaan (ondersteuningsschip)
 • Zr. Ms. Snellius (hydrografisch opnemingsvaartuig)
 • Zr. Ms. Groningen (patrouilleschip en stationsschip in het Caribisch gebied)
 • Surface Assault and Training Group (mariniers)
 • 32 Raiding Squadron (mariniers)
 • Mariniersdetachement Sint Maarten

Koninklijke Landmacht

 • 11 Luchtmobiele Brigade (compagnie in de West)
 • 1 Civiel Militair Interactie Commando
 • 400 Geneeskundig Bataljon
 • 101 Geniecompagnie

Koninklijke Luchtmacht

 • 300 Squadron + 2 Cougar-transporthelikopters
 • NH90-gevechtshelikopter aan boord van Zr. Ms. Groningen.

Internationaal

 • 33 Régiment d'Infanterie de Marine (Frankrijk)
 • Seebatallion (Duitsland)