Tabeh Sobat. De militaire ’avonturen’ van Aaldert Wachtmeester op Java en Sumatra 1946-1948

De tentoonstelling van kunstschilder Gerrie en journalist Melle Wachtmeester bestaat uit 12 schilderijen en briefcitaten en is gemaakt op basis van authentieke foto’s en brieven uit het archief van hun vader Aaldert.

De expositie is aangevuld met een selectie van originele emblemen, documenten, foto’s en realia uit de tijd van Aaldert Wachtmeester. Hij diende als oorlogsvrijwilliger bij 1-1 R.I., het Drents bataljon, in Indonesië.

De tentoonstelling is te bezoeken van 9 maart tot en met 17 augustus.

Schilderij met militairen lopend op een weg met palmbomen en veel groen.

Schilderij door Gerrie Wachtmeester naar foto van Aaldert Wachtmeester.

De Drentse jongeman Aaldert (Ale) Wachtmeester (1922-2007) vertrok in januari 1946 als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands-Indië. Hij keerde terug in september 1948. Vlak voor vertrek was hij getrouwd en gedurende zijn verblijf in Indië werd de eerste van 4 zonen geboren. Hij schreef honderden brieven naar zijn vrouw in Nederland.

Melle en Gerrie

Voor zijn zoons Melle (1950) en Gerrie (1957) had de uitzending van Ale naar Indonesië een creatieve impact op hun leven: Melle, oud-journalist, vatte ruim 360 brieven van vader Ale uit de Indië-periode samen in een boek.
De jongste zoon en kunstschilder Gerrie schilderde 12 grote doeken op basis van de kleine zwart-witfotootjes die Ale in de oorlog in Indië maakte. Het zijn realistische schilderijen geworden, die door hun kleur en formaat de gebeurtenissen van destijds veel indringender weergeven dan de zwart-witfotootjes.

Waardevolle informatie

Museum Bronbeek wil met deze tentoonstelling bijdragen aan de bewustwording dat foto’s en spullen in nalatenschappen van ouders en grootouders mogelijk interessante en waardevolle informatie bevatten.

Het begeleidende boek van Melle Wachtmeester is verkrijgbaar in de museumwinkel.