Permanente overzichtstentoonstelling 'Het verhaal van Indië'

De overzichtstentoonstelling ‘Het verhaal van Indië’ maakt duidelijk hoe Nederland zijn macht in Zuidoost-Azië bevocht, uitbreidde en weer verloor. Centraal staat de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en zijn tegenstanders.

Aan bod komen:

  • de VOC
  • de strijd
  • Indië als wingewest
  • het KNIL
  • militaire expedities
  • Tweede Wereldoorlog
  • Japanse bezetting
  • de repatriëring van (Indische) Nederlanders na de Indonesische Onafhankelijkheid

‘Het Verhaal van Indië’ is een coproductie van het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek en is te bezoeken tot 2020.