Herdenken op Bronbeek

Op Landgoed Bronbeek verrezen in de loop van de tijd vele monumenten. Hierdoor is het terrein nu een belangrijke herdenkingsplaats.

Jaarlijks nemen duizenden mensen deel aan herdenkingen. Iedereen is daarbij welkom.

De belangrijkste herdenkingen:

27 februari                                                Slag in de Javazee
mei Indië-militairen Arnhem
mei

Herdenking KNIL

augustus Birma Siam & Pakan Baroe Spoorwegen
23 augustus Japanse Jongenskampen
augustus Japanse Vrouwenkampen
september Japanse zeetransporten
september Papoea-strijders