Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek volgt de nationale richtlijnen en die van de GGD regio Utrecht over het coronavirus (COVID-19). Bronbeek scherpt deze waar nodig aan met interne regels en onderlinge afspraken. Eerste prioriteit is de bescherming van en de zorg voor de bewoners, hun fysieke en mentale welzijn. Alle activiteiten, die daar niet rechtstreeks verband mee houden zijn gestopt en afgezegd tot 1 september.

Op 19 maart heeft de regering besloten tot een vergaande wijze van bescherming van ouderen. Verzorgingshuizen en kleinere gerelateerde woonvormen mogen geen bezoekers meer toelaten. Bronbeek heeft op 20 maart 9.00 uur de hekken van het landgoed gesloten en laat geen bezoekers meer op het landgoed en in het tehuis toe. Alleen personeel dat directe zorg levert of personeel en diensten met een ondersteunende functie, heeft nog toegang.

De impact van deze maatregel is enorm. Bewoners, familie en vrienden worden geraakt in hun persoonlijke vrijheid. Ook medewerkers van de zorgafdeling voelen hoe sterk deze maatregel ingrijpt. Toch staat het belang van veiligheid en goede zorg voorop. 

De grote maatschappelijke waardering voor de inzet van onze medewerkers in onze directe omgeving is daarbij een grote steun.

Heef u vragen? Neem dan contact op met de centrale receptie van Bronbeek, (026) 37 63 555. Deze is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.