Monumenten Bronbeek

Een reeks monumenten op het landgoed vervult een belangrijke rol voor veteranen en voor nabestaanden van slachtoffers van de Japanse bezetting in Zuidoost Azië in de Tweede Wereldoorlog.

Jaarlijks nemen duizenden deel aan herdenkingen bij deze monumenten. De meeste zijn geplaatst in de periode 1985-2004.

Monument Papuastrijders

Monument voor de Papua’s die de Nederlandse strijdkrachten op Nieuw-Guinea in de jaren 1942-1962 actief ondersteunden.

Indië Monument Arnhem

Gedenkzuil ter nagedachtenis aan de ongeveer 50 Arnhemmers die in de periode 1945-1962 sneuvelden in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Er is jaarlijks een herdenking bij dit monument.

Monument KNIL.

Monument KNIL

Monument KNIL

Monument ter nagedachtenis aan het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), dat het gezag in Nederlands-Indië ondersteunde. De jaarlijkse herdenking van de opheffing van het KNIL bij dit monument vindt plaats op 26 juli.

Monument Japanse jongenskampen

Monument Japanse jongenskampen

Monument Japanse jongenskampen

Monument ter nagedachtenis aan alle jongens die het leven lieten in de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië in 1942-1945. De jaarlijkse herdenking bij het Jongenskampenmonument op het Landgoed Bronbeek vindt plaats op 23 augustus.

Monument Japanse vrouwenkampen

Monument ter nagedachtenis aan de vrouwen, kinderen en bejaarde mannen die het leven lieten n de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië in 1942-1945. Er is jaarlijks een herdenking bij dit monument.

Monument Japanse zeetransporten

Monument Japanse zeetransporten

Monument Japanse zeetransporten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië 1941-1945 verscheepten de Japanners met 'Hellships’ meer dan 68.000 burgers en romusha’s als dwangarbeider. Ruim 22.000 van hen kwamen om op zee. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Bloemen bij monument Birma Siam en Pakan Baroe spoorweg.

Monument Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen

Monument Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen

Gedenkteken voor de krijgsgevangenen en dwangarbeiders die bezweken bij de aanleg van de spoorweg tussen Birma en Siam in 1942-1943. Plaquette ter nagedachtenis aan de slachtoffers die tijdens de Japanse overheersing zijn overleden bij het werk aan de Pakan Baroe spoorweg op Sumatra.

Monument strafkamp Dampit

Gedenkteken ter nagedachtenis aan de getroffenen uit het Japanse strafkamp Dampit. Dampit was een kamp voor jongens van 15 tot 18 jaar.

Monument Koninklijke Landmacht

Monument ter nagedachtenis aan het personeel dat in actieve dienst van de Koninklijke Landmacht is overleden.

Anker van het linieschip Waterloo

Bij dit anker herdenkt men jaarlijks op 27 februari de vele honderden mannen die omkwamen bij de slag in de Javazee op 27-28 februari 1942.

Monument voor het Indisch verzet

Dit monument gedenkt en eert het voormalig verzet in Oost-Azië tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog.

Monument Glodok

In 1944 pakten de Japanners in Nederlands-Indië Indo-Europeanen op die openlijk weigerden met de Japanse bezetter samen te werken. Ze werden opgesloten in de strafgevangenis Glodok in Batavia. Door marteling en uithongering vielen daar vele slachtoffers. Dit monument herdenkt die slachtoffers.

Monument Bangkinang

Monument ter nagedachtenis aan de overledenen uit de Japanse interneringskampen Padang en Bangkinang op Sumatra in 1942-1945.

Meer lezen over monumenten Bronbeek

Wilt u meer weten over de monumenten op landgoed Bronbeek? Dat kan in de brochure 'Het landgoed Bronbeek'.