Gebouwen Bronbeek

Op landgoed Bronbeek vindt u een aantal bijzondere gebouwen. Bijvoorbeeld de commandantswoning en het oude ziekenhuis, waarin nu het restaurant zit.

Hoofdgebouw

Midden 19e eeuw wilde de regering met de bouw van een tehuis voor oud KNIL-militairen de werving voor het leger in Nederlands-Indië bevorderen. Om een wervende werking te kunnen hebben, moest het tehuis in een modern en monumentaal gebouw komen, dat de bewoners met trots kon vervullen.

De rijksbouwmeester Willem Nicolaas Rose (1801-1877) tekende het ontwerp. Het gebouw moest plaats bieden aan 215 bewoners. Het werd geopend op 19 februari 1863.

Het hoofdgebouw van Bronbeek is een rijksmonument. Bij de renovatie van 1995-1998 is het van buiten teruggebracht in de staat van 1889. In ontwerp en indeling ziet u de 19e-eeuwse visie op huisvesting van invaliden en bejaarden terug. Nog steeds functioneert het gebouw voor het doel waarvoor is ontworpen. Het interieur is in de loop der tijd meermalen aangepast. Maar met behoud van karakteristieken en hoofdindeling.

Boerderij

De boerderij is in 1912 gebouwd en werd toen gebruikt door de tehuisbewoners. In de stallen stonden een trekpaard, koeien en varkens. Er werd veevoer gekookt, gemolken en geslacht. In de kelder werd aardappels en fruit bewaard en op de zolder lag het hooi. De boerderij heeft inmiddels een nieuwe functie.

Commandantswoning

Opeenvolgende eigenaren hebben het eenvoudige buitenhuis uit 1820 verbouwd, vergroot en verfraaid. Koning Willem III was de laatste particuliere eigenaar. Sinds 1862 doet de oude villa op het landgoed onafgebroken dienst als ambtswoning van de commandanten van Bronbeek. In de commandantswoning vinden representatieve ontvangsten van de commandant Bronbeek plaats. Overleden Bronbekers krijgen hier uitgeleide.

Reünie- en congrescentrum Kumpulan.

Reünie- en congrescentrum Kumpulan

Reünie- en congrescentrum Kumpulan

Kumpulan zit in het voormalig ziekenpaviljoen uit 1915. In die tijd was Bronbeek nog hoofdzakelijk een verpleeg- en herstellingsoord voor de invaliden en gewonden van het koloniale leger. Veel militairen kwamen uit Nederlands-Indië terug met lichamelijke verwondingen, tropische ziekten en geestelijk letsel.

De Stichting Kumpulan Bronbeek renoveerde het ontruimde hospitaalgebouw. Er kwam een Indisch restaurant en een nieuw aangebouwde congreszaal voor 300 personen in.

Kumpulan (Maleis voor ‘samenkomst’) is nu trefpunt voor relaties van Bronbeek en de Indische gemeenschap. Daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats van militairen en veteranen. Hiermee dient het een van de 4 hoofdtaken van Bronbeek: ondersteuning van het veteranenbeleid van de minister van Defensie.

Mortuarium en urnenmuur

In het mortuarium uit 1899 worden overleden inwoners verzorgd en opgebaard tot het moment van hun uitvaart. Het gebouwtje is eenvoudig versierd met metselwerk boven de deur, muurankers en een deels getrapte topgevel. Op verzoek van de Bronbekers is achter het mortuarium een urnenmuur gebouwd en in 2007 in gebruik genomen. De as van inwoners en oud-commandanten van Bronbeek die dit wensen wordt hier bijgezet.

Op het landgoed Bronbeek is geen begraafplaats. Crematies en begrafenissen van inwoners vinden in de meeste gevallen plaats op de Arnhemse begraafplaats Moscowa.

Toegangshek en wachthuis

In de jaren 1854-1856 liet koning Willem III de oprijlaan verleggen naar de huidige plek. Aan de nieuwe hoofdingang verrees een wachthuis naar ontwerp van Henri Camp.

Het toegangshek dateert uit 1888. Het toenmalige ‘Militair Invalidenhuis Bronbeek’ kreeg in dat jaar bij zijn 25-jarig jubileum het predicaat ‘koninklijk’. In de spijlen van het hek staat deze oude naam nog, afgekort als ‘KKMI’.