Literatuurlijst: Japanse bezetting en internering, dekolonisatie en politionele acties.

Literatuurlijst over onder meer de Japanse bezetting en internering, dekolonisatie en politionele acties.