19 april GEANNULEERD Lezing door Clarien van Harten: Maurits Verheull (1787–1860). Een uniek beeld van de Molukken in de 19e eeuw

Activiteitendata
Museum Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem

De Gelderse marineofficier Maurits Verheull reist van 1816 tot 1819 met de Nederlandse vloot door Indië, vooral door de Molukken, om het Nederlandse gezag in de koloniën te bestendigen.

Verheull en zijn medeofficieren worden door menig inlands vorst gastvrij ontvangen. Hij bezoekt oude tempels en moskeeën, beklimt vulkanen en gaat op krokodillenjacht. Via zijn memoires (1935), tekeningen en aquarellen krijgt u een beeld van de gang van zaken op de Nederlandse vloot. En ook de natuur en het leven in de 19e eeuwse koloniale wereld komt aan bod. Bijvoorbeeld het telen van nootmuskaat en het leven aan de hoven, in de dorpen en op de plantages.

Een historisch hoogtepunt is de opstand van Thomas Matulesia. Zijn gevangenneming en terechtstelling beschrijft Verheull vanuit Nederlands gezichtspunt, maar wel op een betrokken, menselijke manier. Uiteindelijk lijdt Verhuells schip de ‘Evertsen’ schipbreuk. Daardoor gaan zijn verzamelingen en tekeningen verloren, op een klein schetsboekje na.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (inclusief museumentree) is € 15. Inschrijving is noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl.