07 maart Determinatiemiddag foto’s uit Nederlands-Indië

Activiteitendata
-

Op de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’ kunt u vragen stellen aan een expertteam over uw (familie)foto’s van het voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Groep militairen rond 1930 met grijsgroen uniform.

Een typische diensttijdfoto van Europese KNIL-militairen in grijsgroen uniform, rond 1930. Bewapend met repeteergeweer M.95 (collectie Museum Bronbeek).

Veel Nederlanders hebben familieleden die in Nederlands-Indië woonden, werkten of er als militair dienden, en na de Tweede Wereldoorlog per schip naar Nederland terugkeerden. Soms vindt u in een nalatenschap of bij het opruimen van een huis foto’s en documenten van familieleden op een passagiersschip of in Indië. Het belang en de betekenis ervan is vaak niet meteen duidelijk. Maar met hulp van specialisten kan dat materiaal veel vertellen over het leven van uw familielid. 

Ook documenten en onderscheidingen

De experts analyseren de foto’s niet alleen aan de hand van kleding, uniformen, wapens, voertuigen en gebouwen, maar ook door determinatie van stad- en landschappen. Naast foto’s kunt u ook documenten, onderscheidingen en delen van uniformen voorleggen en nagaan of een familielid op een passagierslijst voorkomt. En als u dat wilt krijgt u advies en informatie over nader (genealogisch) onderzoek.

Reserveren

Reserveren is noodzakelijk en alleen via e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl.
Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum.