Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen

Datum:
-
Locatie:
Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem

In deze tentoonstelling staan veteranen centraal.

Schilderij ‘De Koreaan’ door Cees Leenhouts.

Beeld: Cees Leenhouts

Ervaringen van veteranen

Aan de hand van de universele thema’s verlangen, vrijheid en kameraadschap geeft de expositie een indruk van de ervaringen van veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht voor de huidige bewoners van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek en hoe zij het wonen in Bronbeek beleven.

De tentoonstelling portretteert onder meer 15 veteranen in foto’s, interviewfragmenten en levensbeschrijvingen. Verder zijn er 35 schilderijen en ruimtelijk werk te zien, waarvan 2 installaties buiten op het landgoed staan. De kunstwerken zijn gemaakt door veteranen.

De expositie kwam tot stand door nauwe samenwerking tussen Museum Bronbeek, het Veteraneninstituut en de Stichting Veteranenkunst. De initiatiefnemers willen met deze expositie  empathie en waardering voor veteranen bevorderen bij een breed publiek.

Aanleiding tentoonstelling

De expositie heeft meerdere aanleidingen. Het tehuis Bronbeek viert in 2018 dat het 155 jaar het ‘Home of the Veterans’ is. De Stichting Veteranenkunst beleefde onlangs haar 2e lustrum. En het Veteraneninstituut presenteert in deze expositie voor het eerst aan het publiek de resultaten van het ‘Veteranen Interview Project Bronbeek’.

Stichting Veteranenkunst

De Stichting Veteranenkunst werd opgericht door Iety Zonneveld, echtgenote van een Bosnië-veteraan. Zij exposeert sinds 2007 kunstwerken die gemaakt zijn door Nederlandse veteranen. Door kunst te maken kan een veteraan  herinneringen aan en ervaringen tijdens oorlogen en VN-missies vaak makkelijker verwerken. Stichting Veteranenkunst zet deze kunst in als middel om erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen en een brug te slaan tussen de maatschappij en de verschillende generaties veteranen (ook onderling). Zij doet dat door de kunstwerken op verschillende locaties te exposeren en zo een breed publiek kennis laten maken met deze kunst en de onderliggende verhalen. De veteranen blijken dankzij hun kunst het gesprek aan te kunnen gaan met een groter publiek. Op die manier ervaren ze zelf erkenning en waardering.

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het biedt toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Ook verwerft en verspreidt het kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Fotoportret Eduard Jacob (1923) .

Beeld: Veteraneninstituut/William Moore

Veteranen Interview Project Bronbeek

De interviewfragmenten in de expositie zijn afkomstig uit de ‘Interviewcollectie Nederlandse Veteranen’. Het Veteraneninstituut beheert in deze collectie een verzameling interviews met ruim 600 veteranen, die vertellen over hun inzet in oorlog en vredesmissies. In de database zitten ook gegevens over militaire opleiding, uitzending, rang, functie en legering van de veteranen.

De collectie geeft inzicht in de beleving, sociale verhoudingen en dagelijkse praktijk van een militair voor, tijdens en na een militaire missie of operatie. Het Veteraneninstituut werkt continu aan uitbreiding van deze collectie historische bronnen. In samenwerking met Bronbeek betrekt het Veteraneninstituut in dit onderzoek ook de veteranen van tehuis Bronbeek.