Bronbeek

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Diapresentatie en zomerrondleiding over landgoed Bronbeek

Datum:
- 16:30
Locatie:
Museum en landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

In de presentatie ‘Landgoed Bronbeek: een koninklijk geschenk voor veteranen’ staat 200 jaar geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek centraal.

De middag bestaat uit 2 delen. Niek Ravensbergen brengt met historische en hedendaagse foto’s en kaarten op een groot scherm de ontwikkeling en het gebruik van het landgoed in beeld. De aansluitende rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere bomen, de bron en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de plantenkalender. Ook aan bod komen de architectuur van de monumentale gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Koninklijk geschenk

Landgoed Bronbeek wordt sinds 1863 bewoond door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis gaat verder terug. Rentenier Hermen Steygerwalt begon in mei 1817 met de aanleg van een ‘buitengoed’ bij een natuurlijke bron en beek aan de Velperweg. Hij bouwde er rond 1820 een eenvoudig buitenhuis en noemde het terrein Bronbeek. Het huis werd later vervangen door een statige villa.

Koning Willem III, die het landgoed 5 jaar bezat, liet de villa uitbreiden met 2 zijvleugels. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor militairen die gediend hadden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). De beroemde architect Willem Nicolaas Rose ontwierp dit ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek’, dat openging op 19 februari 1863.

De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een eeuw lang een gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een collectie militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië. Deze collectie is de basis van het tegenwoordige museum.

In 1960 is het terrein veranderd in een park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

Reserveren

Deze middag is interessant voor mensen met belangstelling voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en voor groen erfgoed. Deelname met museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranen en Vrienden gratis). Reserveren is gewenst via nb.ravensbergen@mindef.nl.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.