320 Squadron

320 (Dutch) Squadron 1940-1945

320 (Dutch) Squadron is op 1 juni 1940 de 1e buitenlandse eenheid die in de Royal Air Force wordt opgericht. Deze eenheid van de Marine Luchtvaartdienst voert aanvankelijk vooral operaties boven zee uit: anti-onderzeebootpatrouilles, konvooibewaking en het aanvallen van vijandelijke schepen in de kustwateren van Noorwegen en Nederland. Ook neemt zij in juni 1942 deel aan de thousand bomber raid op Bremen.

Vanaf medio 1943 gaat het squadron - inmiddels uitgerust met moderne B-25 Mitchell-bommenwerpers - zich toeleggen op het bombarderen van doelen op het Europese vasteland. Aanvankelijk bestookt de eenheid vooral vliegvelden, V-1-lanceerinrichtingen, verkeersknooppunten, rangeerterreinen en troepenconcentraties in Frankrijk. Vanaf september 1944 komen de doelen ook steeds vaker in Nederland te liggen.

Om te voorkomen dat het van het front afgesneden Duitse 15e Leger over de Westerschelde ontsnapt, bombardeert 320 in september 1944 in enkele dagen tijd onder meer Breskens (2 keer), Vlissingen, de Sloedam en de Kreekkrakdam. Bij de 1e aanval op Breskens op 11 september - waaraan overigens meerdere squadrons deelnemen -vallen meer dan 200 burgerslachtoffers. Het squadron verhuist korte tijd later naar het Belgische Zaventem om vanuit hier makkelijker doelen in Nederland en Duitsland te kunnen bereiken. Vanaf oktober 1944 ligt het zwaartepunt vooral op het aanvallen van bruggen over vooral de Maas en IJssel. Onder meer de oeververbindingen bij Venlo, Roermond, Zutphen en Deventer zijn het doelwit.

Vanaf begin 1945 opereren de Nederlandse Mitchells voornamelijk boven Duitsland. Wanneer begin mei 1945 de wapens worden neergelegd, bevindt 320 Squadron zich op vliegveld Achmer. De eenheid heeft dan bijna 5.500 gevechtsvluchten voltooid. Daarbij hebben 162 bemanningsleden het leven verloren.

René Borgerhoff Mulder 1913-1996

René Louis Gilbert Borgerhoff Mulder wordt in september 1913 geboren in Oegstgeest. Zijn vader is een bekende neuroloog en psychiater. Na het gymnasium start René zijn studie rechten in Leiden. Na de Duitse inval laat hij die voor wat het is. Hij is vastbesloten zich aan te sluiten bij de geallieerden. In november 1940 monstert hij met een vriend, Ab Roessingh, in Delfzijl aan op een kustvaarder. Aangekomen in Zweden nemen beiden de benen.

Het is het begin van een lange reis die loopt via de Sovjet-Unie, Turkije, India, Zuid-Afrika en Canada naar uiteindelijk Groot-Brittannië. In de 2e helft van oktober 1941 komen ze aan in Londen. Een maand later treedt René in dienst van de Marine Luchtvaartdienst. Een verzoek van een Nederlandse minister om zijn secretaris te worden, wijst hij resoluut af. Daarvoor heeft hij niet de lange reis naar Groot-Brittannië gemaakt. René wordt gedetacheerd bij de Royal Air Force voor zijn vliegopleiding. In mei 1942 krijgt hij zijn brevet uitgereikt. Nadat hij is klaargestoomd voor het operationele werk, wordt hij bij 320 (Dutch) Squadron ingedeeld. Ook Ab Roessingh komt in deze eenheid terecht, maar hij sneuvelt al op een van zijn 1e missies in juli 1943.

René vliegt zijn 1e operatie op 19 augustus 1943 waarbij hij het Franse vliegveld Poix moet bombarderen. In totaal zal de Oegstgeester 63 oorlogsvluchten voltooien en de oorlog overleven. Zijn laatste operatie voltooit hij op 23 april 1945. Kort na de Duitse capitulatie op 10 mei 1945 vliegt René over zijn ouderlijk huis. Hij werpt een brief uit aan een lang wit lint om te laten weten dat het hem goed gaat en hij de oorlog heeft overleefd. 4 jaar lang hebben zijn ouders niets van hem gehoord.

Na de oorlog maakt René zijn rechtenstudie af en is vervolgens jarenlang werkzaam bij de KLM.