Mijn opa vocht ook...

Veel opa's vochten mee in de Tweede Wereldoorlog. Veel kleinkinderen zetten hun strijd voor vrijheid voort. Net als opa bij Defensie; extra bijzonder dus. Hun portretten verschenen tijdens het 75e herdenkingsjaar van de bevrijding (2019-2020) op deze pagina.

Dirk Dijkhuizen

 • Consulent arbeidsmobiliteit bij het Dienstencentrum Personeelslogistiek.

 • Mijn opa diende als olieman bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

“Je kunt wel vertellen over de ellende, angst en de pijn die mensen in de oorlog meemaakten, maar echt voorstellen hoe dat is gaat niet zonder de ervaring.”

Lees het interview: “Marie, ik hoop dat het geen oorlog wordt”

Majoor Alex

 • Geospatial officier bij de Multinational Geospatial Support Group.
 • Mijn opa diende als soldaat geweerschutter bij het 11e regiment infanterie en vocht bij het 35e oorlogsregiment infanterie.

“Ik begrijp steeds beter waar mijn drang vandaan komt om te strijden voor vrijheid, en de wil om mij in te zetten voor iets groters dan mijzelf.”

Lees het interview: “Mensen die echt dingen meemaakten, praten daar niet makkelijk over”

Wilma Beuker-Meertens

 • Directiesecretaresse bij de Directie Materiële Instandhouding.
 • Mijn opa diende als hofmeester op Hr.Ms. De Ruyter.

“Je moet nu even aan opa denken, omdat hij voor jou gestorven is tijdens de oorlog.”

Lees het interview: “Hij is voor jouw vrijheid gestorven”

Pim Overwijn

 • Korporaal chauffeur van 983 squadron bij het Logistiek Centrum Woensdrecht.
 • Mijn opa diende bij 431 Bataljon Infanterie, Garde Grenadiers.

“Er is mij altijd verteld dat je moet knokken voor je vrijheid.”

Lees het interview: “Opa plantte het zaadje en mijn oom gaf het water”

Ben Benneker

 • Reservist luitenant ter zee der 1e klasse bij Directie Operaties.
 • Mijn opa diende als mitrailleurschutter of mitrailleurhelper bij de 16e mitrailleurcompagnie.

"We mogen trots zijn op hoe goed we het hebben, maar dat goed moeten we wel blijven koesteren."

Lees het interview:  "Tel de doden eens die er liggen. Ik denk dat je er stil van wordt."

Kapitein Rene

 • Plaatsvervangend compagniescommandant bij 105 Geniecompagnie Waterbouw.
 • Mijn opa diende als dienstplichtig soldaat telegrafist 2e Regiment Genietroepen.

"Volgens mij heeft iedereen als taak om die vrijheid te beschermen en te koesteren. Daar heb je niet per se een groen pak voor nodig.”

Lees hier het interview "Vrijheid is als een oldtimer"

Jan Potze

 • Reservist korporaal viertonnerchauffeur.
 • Opa diende als dienstplichtig militair tijdens de Meidagen.

"De vraag: ben ik er morgen nog wel, of is het straks over voor mij? De meeste Nederlanders beseffen zich niet in wat voor weelde ze leven. Hier mag je dromen wat je wilt. Hier wordt het altijd weer avond."

Lees hier het interview : "Het wordt altijd weer avond"

Thulai van Maanen

 • Loopbaanbegeleider van medisch specialisten bij de Koninklijke Landmacht
 • Mijn overgrootvader diende als bataljonscommandant van het 32e regiment infanterie en gewestencommandant van de Ordedienst

" Dit soort verhalen herinneren ons eraan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hoe bijzonder het is dat wij kunnen zijn wie wij willen zijn en kunnen zeggen wat wij willen zeggen."

Lees het interview: "Mijn overgrootvader is verraden."

Kirsten Weber

 • Tweede luitenant militaire administratie bij 13 Lichte Brigade
 • Mijn opa diende bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

"Wij mogen van geluk spreken dat wij normaal gesproken niet over vrijheid na hoeven denken."

Lees het interview: "Vreselijke dingen voorkom je door te herdenken."

Sacha Hameleers

 • Stafofficier Hygiene Preventieve Gezondheidszorg / Force Health Protection
 • Opa diende bij het KNIL als geweerschutter, werd krijgsgevangene gemaakt en werkte onder meer aan de Birma Siamspoorweg. Later streed hij bij de infanterie waar hij automobiel bestuurder was.

“Vrijheid is onder andere het maken van je eigen keuzes, uiten van je eigen mening en waarbij iedereen gelijk is.”

Wim Rens

 • Ic-verpleegkundige bij het IDR.
 • Opa was mijnenruimer in Nederlands-Indië.

"Mijn bestaan en vrijheid, daar heeft mijn opa voor gevochten."

Lees het interview: "Opa moest altijd huilen als hij terugdacht aan die tijd".

Eddy Vermaat

 • Adjudant operaties bij luchtgevechtsleiding Koninklijke Luchtmacht.
 • Opa was adjudant vlieger bij de Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands-Indisch Leger op vliegveld Madioen Java. Hij kwam om toen een Engelse onderzeeër het schip deed zinken waar hij als krijgsgevangene op zat.

“In Bosnië zag ik in 2007 wat vrijheid betekent. En nog kunnen kinderen daar niet hetzelfde onderwijs volgen, omdat zij verschillen van geloof.”

Dre Nagtegaal

 • Adjudant opleidingen bij het Korps Commandotroepen.
 • Opa diende als korporaal stoker op Hr.Ms. Flores bij de marine.

“Nu ik wat ouder word denk ik steeds meer na over onze vrijheid. Dat we die moeten beschermen zodat mijn kinderen kunnen blijven leven zoals ze nu leven.”

Lees het interview: “De inslagen gaven hem een goed gevoel”.

Jaap Bosman

 • Officier communication and engagement.
 • Opa was korporaal bij het 9de Regiment Artillerie tijdens de Meidagen.

“Voor de slachtoffers, maar ook voor alle mensen die opstaan voor vrede en veiligheid hang ik de vlag uit. Dat is een klein gebaar met grote waarden. Dat is mijn vrijheid.”

Lees het interview: "Veteranen moeten hun verhalen vertellen, die zijn goud waard".

Simone van de Brug-Scheffer

 • Sergeant onderwijsontwikkelaar bij de Nederlands Belgische Operationele School.
 • Mijn opa werkte als vliegtuigmakersmaat bekleder bij de marine.

“Mijn vrijheid is wat mijn opa en zijn kameraden voor mij verdienden. We beseffen ons niet half wat vrijheid is.”

Lees het interview: "We mogen de verhalen uit die tijd niet vergeten".

Marc Lijn

 • Adjudant opleidings- en trainingsbegeleider bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.     
 • Opa diende als onderofficier bij het 2e Regiment Wielrijders, verzetsman en officier bij de 2e Divisie ‘Palmboom’ in Nederlands-Indië.

"Het is een luxeprobleem dat we tegenwoordig na moeten denken en uit moeten zoeken wat vrijheid betekent."

Lees het interview: Opa’s zwijgzaamheid spreekt tot de verbeelding.

Michiel van de Goor

 • Dienstplichtig in 1995 en oud-reservist.
 • Opa was gemobiliseerd op het strand van Scheveningen. Vanuit een mitrailleurnest had hij zicht op de Duitse schepen.

“Vrijheid botst voor mij met de dreiging door terrorisme. Daarom wilde ik bij de Nationale Reserve werken; om de vrijheid voor mijn gezin en Nederland te beschermen.”

Isabel Winkels

 • Adviseur veiligheid en milieu.
 • Mijn opa was marinier en werd in 1951 benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde.

"Vrijheid: je mag hier zijn wie je wil. Ik hoop dat ook voor mensen in andere landen het onderdrukte ophoudt."

Lees het interview: Geridderde marinier. “Voor mij was hij gewoon opa.”

Ted Jansen

 • Hoofd managementinformatie bij de landmacht.
 • Opa diende bij de 1st Polish Armoured Division.

"Ongelimiteerde vrijheid bestaat niet. Mijn vrijheid mag die van jou niet belemmeren."

Lees het interview: Doodgewaande opa inspireert nog dagelijks.

Jolein Chapman

 • Stagiair en eerder militair bij Defensie.
 • 2 opa’s én 1 oma streden voor Amerika en Nederland.

“Oma was militair verpleegkundige. Haar verhalen inspireerden mij te kiezen voor de Koninklijke Militaire Academie.”

Lees het interview: “Oma praatte honderduit over de oorlog. Opa zweeg.”

Jeffrey Meulenberg

 • Geplaatst bij de Koninklijke Militaire Academie.
 • Mijn opa's dienden bij de marechaussee en de veldartillerie.

"We moeten de vrijheid koesteren. We beseffen niet altijd dat het blijvend onderhoud nodig heeft. Er zijn in het verleden vele offers voor gebracht."

Lees het interview: Opa Overgoor bracht zijn fiets mee terug.

Steven van Leeuwen

 • Medewerker informatievoorziening.
 • Mijn opa zat bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.

“Óók de medaille van vrijheid heeft een keerzijde. Als je een keer opkomt voor een ander riskeer je klappen of erger. Maar ik heb het er allemaal voor over als ik iemand kan helpen.”

Chris Fréni

 • Werkt bij 11 Luchtmobiele Brigade en werd diverse keren uitgezonden.
 • Mijn hele familie vocht voor het Koninklijk Nederlands Indisch Leger in Indonesië.

"Wij weten wat vrijheid is: zijn wie we zijn en doen wat we willen. Er zijn altijd mensen die anderen onheus bejegenen. Dat kunnen ze in vrijheid doen, omdat anderen voor vrede streden."

Lees het interview: Het groene bloed van de familie Fréni.

Stijn Henken

 • Instructeur gevechtsleiding bij de luchtmacht.
 • Opa diende als infanterist bij 21 Regiment Infanterie op de Grebberg en in Indië.

"Zelf keuzes kunnen maken, dat is vrijheid. Dat we in een land leven waar je kan kiezen voor school, werk en waar en met wie je woont."

Lees het interview: “De aanval op de Grebbeberg ging langs hen heen”.

Kapitein Ricky

 • Was uitgezonden naar Irak en onderhield daar contact met gemeenten, stamhoofden en overheidsinstanties.
 • Mijn opa was monteur bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en later crewchief bij de luchtmacht op Vliegbasis Volkel.

"Vrijheid is voor mij onderdrukte mensen helpen hun lot in eigen hand te nemen."

Niels Primowees

 • Is matroos technische dienst
 • Opa was verzetsstrijder, en militair bij het Regiment Stoottroepen in Indië.

“Vrijheid: moeilijk uit te leggen, het is zo normaal in Nederland. Ik denk niet dat mensen het zo beseffen. Alleen al dat je ’s nachts gewoon over straat kunt lopen.”

Lees het interview: “Het jongetje ging mee in de plunjebaal".

Patrick Boomstra

 • Werkt bij 301 Squadron en was in Bosnië en Afghanistan.
 • Mijn opa was een Duitse matroos die moest dienen en wist wat het gevolg was als hij weigerde.

“Vrijheid is nagenoeg niet te betalen. Daar moet je wat voor over hebben, maar we zijn daar wat naïef in geworden."

Lees het interview: "Kameraadschap. Ik begreep gelijk wat hij bedoelde".

Nicky Jankowski

 • Infanterist 13 Lichte Brigade
 • Mijn opa was een Poolse infanterist. Na evacuatie uit krijgsgevangenschap in Siberië vocht hij met het 2e Poolse Korps in Italië.

“In Litouwen zag ik dat de inwoners blij zijn met onze komst en zich veiliger voelen. In Afghanistan hoop ik meer voorbeelden te zien van wat vrijheid en onze aanwezigheid betekent.”

Pieter-Bas Groen

 • Senior stafofficier Internationale Operaties.
 • Opa werkte als kok bij een verzorgingspeloton Prinses Irene Brigade, helper Bren-schutter en schilder bij 43 Aan- en Afvoertroepen.

“Voor mij is vrijheid leven in een land waar alle overheden samenwerken om het land veilig te houden voor iedereen, zonder aanzien des persoons.”

Lees het interview: Groen senior en junior: ze deden wat nodig was.

Marjanke van Ekeren-Kloosterman

 • Reservist luchtmacht (vredesbewaking).
 • Van opa weet ik alleen dat hij tijdens de oorlog gewond raakte. In het ziekenhuis is hij beroofd van zijn trouwring. Hij repatrieerde naar Leeuwarden door een arts met verzetsteken aan de binnenkant van zijn doktersjas.

"Vrijheid voor mij: trouwen, kinderen krijgen met de vrouw waar ik van hou. Dat alles in een vrij land; zijn wie je bent. Ook hier is voor gevochten. En niet iedereen had een uniform aan, zoals ik."

Bas Pleszynski

 • Reservist bij Defensie en was uitgezonden naar Jordanië met de luchtmacht.
 • Opa diende bij de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade tijdens Operatie Market Garden.

"Ik trad in zijn voetsporen en zag in Jordanië de vrijheid van een land dat gespaard bleef voor IS."

Lees het interview: "Niemand kan meer over opa Stanisław vertellen".

Riny Nuijten

 • Reservist bij het Materieellogistiek commando.
 • Mijn opa was infanterist, bij het 3e Regiment Infanterie, IIe bataljon, 3e compagnie.

"Vrijheid is voor mij verbroedering zoals ik die tijdens de Nijmeegse vierdaagse ervoer. Elkaar helpen, verhalen uitwisselen en gezamenlijk een biertje drinken."

Jeroen Lokerse

 • Commandant Zr.Ms. Luymes.
 • Opa zat bij het Regiment Wielrijders en was verzetsman groep Kloosterman.

“Defensie is voor mij een middel om vrijheid te creëren.”

Lees het interview: "Een stropdas voor rol Slag om de Schelde"

Matthijs Spijk

 • Accountmanager bij de Dienst der Hydrografie.
 • Mijn opa was  marinier 3e klasse. Hij vocht als ‘Zwarte Duivel’ in de meidagen van 1940 tegen de bezetter bij de Maasbruggen en de watertoren in Rotterdam.

"5 jaar geleden ontmoette ik de Canadese veteraan Stan Butterworth. Hij vocht van Normandië tot aan Groningen zij aan zij met zijn broer Fred. Fred sneuvelde daar. Dankzij hen genieten wij nog steeds van de vrijheid."

Roel van der Schot

 • Sportinstructeur op de Koninklijke Militaire School op Vliegbasis Woensdrecht.
 • Mijn opa zat 4 jaar in een krijgsgevangenenkamp in Indië en was na de oorlog instructeur bij de luchtdoelartillerie.

"Vrijheid is probleemjongeren helpen zelf weer de eerste stappen zetten in de wereld als een ander persoon."