Weblog oorlogsdagboeken

Leven op 800 calorieën per dag

In het voorjaar van 1943 gebeurde iets merkwaardigs. Zoals opgemerkt werden de Amerikanen onder rang van officier te werk gesteld, met uitzondering van het kombuispersoneel. Ze moesten helpen bij het laden en lossen van spoorwegwagons. 's Morgens marcheerden zij onder bewaking af naar een station om 's middags weer terug te keren. Even voor het afmarcheren terug naar het kamp, moest een persoon zich wegens diarree afzonderen. Toen hij klaar was, bleek de groep afgemarcheerd te zijn…

Wie: luitenant-ter-zee 2 OC H.D.B. Beudeker (1921 – 1994)

Wat: oudste officier van Hr.Ms. O20

Hij besloot dan maar in z'n eentje naar het kamp te gaan. Bij de poort aangekomen, mocht hij van de wacht niet naar binnen! De groep was toch al present gemeld?! Tenslotte moest de tolk erbij worden geroepen.

Nu komt het: omdat er verkeerd was geteld, moest daarop de hele wacht in 2 rijen tegenover elkaar aantreden en… elkaar afrossen. Dat gebeurde niet zachtzinnig.

"De hele wacht moest in 2 rijen tegenover elkaar aantreden en… elkaar afrossen."

Bataan Dodenmars

In de zomer arriveerde in het kamp nog een aantal Amerikaanse officieren vanuit de Filipijnen. Zij hadden de Bataan Dodenmars meegemaakt. Via het station in Osaka, onder de luizen en met diarree wandelden zij het kamp binnen. Alle kleren werden verbrand. Ze werden in het bad gestopt, maar die nacht stierven er 7 van hen.

Opereren zonder verdoving

In de tijd verrichtte de Amerikaanse chirurg Hubert John Van Peenen enige medische wonderen. Met eenvoudige hulpmiddelen en naar mijn weten zonder verdoving opereerde hij eerst een Amerikaanse mindere met een ontstoken blinde darm. Korte tijd later herhaalde hij dat bij A.L.J Smit, 2e officier van de gouvernementsmarine. Ook die had een blindedarmontsteking. Na de oorlog hebben reserve luitenant-ter-zee der 2e klasse L. Rademaker en ik hem in Perth (West-Australië) voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Hij werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

In deze periode werd luitenant D.J. Conibear ernstig ziek. Het leek erop dat hij tyfeuze koortsen had. Heel besmettelijk. Daar waren de Japanners beducht voor: een epidemie in het kamp. Conibear werd in ernstige toestand afgevoerd naar een legerhospitaal. Wij hadden hem al min of meer afgeschreven. Wie schetst onze verbazing toen na ongeveer 3 maanden een gezond uitziende, weldoorvoede Conibear weer terugkwam in het kamp.

Hij vertelde dat geheel volgens Japanse gewoonte de verpleging bij de patiënten sliep. Sommige Japanse verpleegsters hadden sympathie voor hem opgevat, zodat het hem aan niets ontbrak, Het kampdieet zorgde er echter voor dat hij er na korte tijd weer uitzag als zijn lotgenoten.

Een kommetje rijst met sojabonen

Het hoofdbestanddeel van ons eten was per man per dag slechts een kommetje rijst vermengd met sojabonen en een kommetje soep. Daardoor kwamen alle activiteiten langzamerhand volkomen stil te liggen.

“Ik woog eind 1944 dan ook maar 47 kilo.”

Amerikaanse artsen berekenden dat wij eind 1944 gemiddeld 800 calorieën per man per dag kregen. Ik woog eind 1944 dan ook maar 47 kilo. Het kamp vervuilde, de mensen vervuilden en bedluizen krioelden. Zeep en tandpasta waren reeds lang onbekende artikelen.

Naar mate de oorlog voor de jappen ongunstiger verliep, werd de voeding slechter en slechter. Een Amerikaanse officier had een konijnenfokkerij opgezet. Als er weer een stel klaar waren voor de pot, gingen de beste exemplaren naar de Jappen. Er was voor de rest in het aftreksel van sweet potata-bladeren niets van een konijn te bespeuren.

21 november werd een lading Rode Kruispaketten in het kamp afgeleverd. De jappen eigenden zich het merendeel toe. Natuurlijk was het een welkome verandering van het dieet, maar wijzer werden wij er niet van. De caloriewaarde werd nauwkeurig berekend en de schamele rantsoenen evenredig verminderd. Door de ondervoeding kwamen alle activiteiten tot stilstand. De winter was moeilijk door te komen, praktisch dag en nacht lagen we op de stromatras.

Hoe het verder ging hoort u de volgende keer van mij.

Beudeker

Reactie toevoegen

Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw bericht mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw bericht mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.