CDS Bauer over Bahama-inzet: orde, focus en hoop in chaos gebracht

“Mensen zaten in een bubbel van apathie en wanhoop omdat ze huis en haard waren verloren.” Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer hoorde van dit soort ellende in het Caribisch gebied. Daar bezocht hij afgelopen dagen militairen die betrokken waren bij de hulpverlening op de Bahama’s nadat orkaan Dorian enorme vernielingen had aangericht.

Puin en autowrak.
Een spoor van vernielingen liet orkaan Dorian op de Bahama's achter.

De helpende hand van Nederlandse militairen was volgens Bauer dan ook hard nodig. “Onze mensen brachten orde, focus en hoop in chaos.”

Op zijn vraag wat het meest is bijgebleven hoorde hij dat dit het beeld was van blije en dankbare mensen. Dat de militairen het daarvoor deden.

Militairen duwen een stalen constructie omhoog.
Militairen van Zr.Ms. Johan de Witt bieden eerder deze maand de helpende hand.

Cruciale rol

Bauer had een vol programma. Hij sprak met autoriteiten op  Curaçao en Aruba, bezocht de bemanningen van Zijner majesteits schepen Johan de Witt, Snellius en Groningen. Door de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied liet de CDS zich bijpraten over de ontwikkelingen in de regio. Ook  vernam hij over de cruciale rol van militairen vanwege hun contact met onder anderen niet-gouvernementele organisaties en militaire counterparts. Die intensieve communicatie bleek van onschatbare waarde bij het stellen van prioriteiten tijdens de hulpverlening.

Luitenant-admiraal Rob Bauer in gesprek met 7 militairen. Op de achtergrond staat een helikopter.
Luitenant-admiraal Rob Bauer praat met militairen na over de inzet op de Bahama's.

Nadenken over Nederlandse ambitie in regio

De Curaçaose militie ondersteunt regelmatig de politie, zet bijvoorbeeld checkpoints op en helpt bij rampen, zoals na orkaanvernielingen. Dus ging Bauer ook naar de kazerne Suffisant waar de Curaçaose militie wordt opgeleid tot marinier. Collega’s van de Arubaanse militie ontmoette de CDS op Savaneta. “Dat zijn jonge enthousiaste, gemotiveerde mariniers die op hun manier ook zekerheid van werk willen. Ik wil me inzetten deze te geven”, beloofde hij. “Het gaat hier niet alleen om banen, maar ook om het investeren in de toekomst. Dat is belangrijk voor de veiligheid in de regio, of dat nu een baan bij de militie betreft, later bij defensie of bij de douane. Het is tijd na te denken over onze Nederlandse ambitie in deze regio.

Energie uit de gesprekken

Voor Bauer het Caribisch gebied weer verliet, sprak hij nog even met politiepersoneel en marechaussees van het zogenoemde A-team. Dat houdt zich bezig met grensoverschrijdende criminaliteit op de luchthaven.

Ja, de dagen waren volgepland. “Maar ik put ongelooflijk veel energie uit de gesprekken. Vaak zijn ze uit het hart gegrepen.”