Inzet militairen op Bahama's

Voor noodhulp aan de Bahama's konden Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Snellius snel worden ingezet. De schepen waren al in het Caribisch gebied voor de noodhulpoefening Caribbean Coast. In totaal waren er zo’n 550 Nederlandse militairen in het gebied aanwezig. Daarnaast waren er nog 50 Duitse en 50 Franse militairen mee.

Direct aan de slag

De militairen kwamen 11 september aan op Abaco. Ze maakten het havengebied begaanbaar voor goederen en zorgden dat helikopters weer een plek hadden om te landen. Voor het World Food Programme zetten ze opslagtenten op en distribueerden plastic zeil zodat inwoners hun lekke daken konden afdekken. Ook ondersteunden ze in de ziekenhuizen. Coördinatie van de Nederlandse inzet gebeurde vanuit het Emergency Operations Center. Daar komen alle hulporganisaties, lokale overheden en krijgsmacht samen.

Infographic met de inzet van Nederland voor hulp aan de Bahama's na orkaan Dorian.

Haven, vliegveld en opslagplaats

Zr.Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip. Het schip is haven, vliegveld en opslagplaats in een. Het heeft een groot dek voor voertuigen en hulpgoederen, medisch personeel van de landmacht en een inwendig dok waar boten in en uit kunnen varen. Aan boord zijn daarnaast 2 Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando. Verder zijn er een marinierseenheid met 2 FRISC-boten en 4 landingsvaartuigen, militairen van de genie, een landmachteenheid die gespecialiseerd is in civiel-militair optreden en 2 specialistische duikteams.

76 extra mariniers werden ingevlogen vanuit Nederland. Zij maken deel uit van het 21e Raiding Squadron van het Korps Mariniers, een onderdeel dat permanent standby staat voor spoedinzet in binnen- en buitenland.

Zeebodem in kaart

Zr.Ms. Snellius is een hydrografisch opnemingsvaartuig. Het schip beschikt over geavanceerde sonarapparatuur, waarmee de zeebodem in kaart gebracht kan worden. Op die manier kunnen zeekaarten worden gemaakt én kunnen kustgebieden in kaart worden gebracht.

Duitse en Franse hulp

De 50 Duitse en 50 Franse militairen waren al aan boord van Zr.Ms.  Johan de Witt voor de noodhulpoefening Caribean Coast.

Defensiehulp nodig

Orkaan Dorian heeft een verwoestend effect gehad op de Bahama’s. De orkaan van categorie 5 eiste veel slachtoffers. De bevolking had dringend hulp nodig. Volgens het Rode Kruis zijn er 13.000 huizen verwoest of zwaar beschadigd. Grote delen van de eilanden kwamen onder water en de infrastructuur had zwaar te lijden onder de situatie.

De eilanden in het Caribisch gebied vroegen om hulp via de regionale rampenbestrijdingsorganisatie CDEMA (Caribbean Disaster Emergency). De Defensie-inzet ging in overleg met de CDEMA. Het wordt betaald uit budget dat minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar stelde.