Algemeen archief

Wilt u informatie aanvragen uit het algemeen archief van Defensie? Op deze pagina leest u hoe u dat doet. En welk type documenten u vindt in het archief.

Inhoud archief

Het algemeen archief bestaat vooral uit:

  • verslagen, rapporten en andere documenten van het kerndepartement en de Defensieonderdelen;
  • archieven van raden en commissies ingesteld door de minister;
  • documenten die functionarissen van Defensie hebben verzameld als lid van een interdepartementale of internationale commissie.

Verzoeken om informatie of aanvraag (promotie)onderzoek

De afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) beheert de archieven van Defensie. Als u informatie nodig heeft voor een promotie-onderzoek, een scriptie of voor het schrijven van een boek, dan kunt u een verzoek indienen.

Verzoek indienen

Een verzoek om informatie, met vermelding van de reden van het verzoek, richt u aan:

Ministerie van Defensie
DMO/hoofd SIB
Postbus 90125
3509 BB  Utrecht