Staatssecretaris over hoofdlijnen onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden

Defensie en de vakbonden voor Defensiepersoneel maken afspraken over arbeidsvoorwaarden. Die gaan onder meer over salaris, loopbaanbeleid en pensioen.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord is 30 juli 2019 getekend. Het loopt van oktober 2018 tot en met december 2020. Dit is geldig totdat er een nieuw akkoord is.

Op 31 mei 2022 bereikten Defensie en de vakbonden voor Defensiepersoneel een onderhandelingsresultaat voor de periode 2021-2023. Meer daarover lees je in deze toelichting.

Staatssecretaris over hoofdlijnen onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden

[Beeldtekst: Mr.drs. Ch.A. (Christophe van der Maat), staatsecretaris van Defensie]
Beste collega's, bij mijn aantreden heb ik gezegd dat het sluiten van een nieuw av-akkoord echt prioriteit zou wezen. Jullie hebben immers lang moeten wachten op een stevige loonstap voorwaarts. En de politiek heeft dat ook erkend. Via het coalitieakkoord is aanvullend op de gewone loonruimte jaarlijks € 500 miljoen extra beschikbaar gesteld om het salaris te verhogen en het salarissysteem te vernieuwen. Vandaag kan ik mede namens de minister melden dat wij, Defensie en de centrales, een onderhandelaarsresultaat hebben bereikt. En alle ins en outs kun je vanaf 7 juli vinden op intranet. Maar de hoofdlijnen deel ik graag nu alvast. 
Voor iedereen geldt het volgende: iedereen gaat erop vooruit met een loonstijging van samen 8,5%. Iedereen ontvangt ook een eenmalige uitkering van € 1.750 bruto. En daarnaast gaat het basissalaris voor de burgers boven de 22 en militairen op functie stijgen naar € 14 per uur, oftewel € 2.310 per maand, exclusief de toelagen. En de vergoeding voor woon- en werkverkeer, die wordt ook nog flink verbeterd. Dus dat is ook echt goed nieuws. 
Voor militairen specifiek geldt nog het volgende: een nieuw loongebouw hebben we afgesproken dat over de hele loopbaan een hogere beloning laat zien. En vooral ervoor zorgt dat manschappen, onderofficieren en jonge officieren op een eerder moment in hun loopbaan fors meer gaan verdienen. Op deze manier belonen we deze rangen beter, zorgen we ervoor dat vacatures beter gevuld kunnen worden en verbeteren we onze operationele inzetbaarheid. En tot slot, niet onbelangrijk, hebben we ook een verhoging met terugwerkende kracht geregeld van de oefentoelage en de uitzendtoelage. 
Voor burgermedewerkers kan ik nog het volgende melden: een verhoging van de toeslag burgerpersoneel en een extra verhoging van het salaris voor burgers tot en met schaal 7.
De minister en ik zijn blij met het mooie resultaat. Dat we dat nu ter instemming kunnen voorleggen aan de leden van de bonden. Met het resultaat zetten we echt een stevige stap voorwaarts. Voor de huidige, maar ook de toekomstige medewerkers. De komende weken gaan we graag met jullie in gesprek over het resultaat. Pak deze kans en laat je echt goed informeren. Maar voor nu is het woord aan jullie. 

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]