Paasviering Defensie 2022: De moed om hoopvol te zijn

In deze dagen met de verschrikkelijke beelden van opnieuw oorlog in Europa is het moeilijk om vertrouwen te hebben in de toekomst en te hopen op een betere wereld.

Toch is dat wat het paasverhaal ons vertelt; het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus zijn een teken van hoop. Door het lijden heen kan het altijd beter worden, we moeten blijven werken aan een betere wereld want elke oorlog eindigt een keer.

Vrede is waar we op hopen, waar we om bidden, waar we aan werken. Vrede in de wereld en vrede in ons eigen hart.

Vanuit het Vormingscentrum Beukbergen brengen protestantse en katholieke geestelijk verzorgers deze paasviering online bij militairen en burgers van Defensie. Voorgangers zijn Judith Vogel (dominee), Benno van Gils (stagiair geestelijke verzorging) en Bas Bakker (aalmoezenier). De muziek wordt verzorgd door het Koperkwintet van de Koninklijke Marechaussee, Elise Mannah (zang) en Arjan Breukhoven (piano).

Paasviering Defensie 2022: De moed om hoopvol te zijn