Defensie-inzet watersnood Limburg

Militairen werken sinds 14 juli met man en macht om de door wateroverlast geplaagde inwoners van Limburg te helpen. De steunverlening bij rampen en crises in Nederland is een van de hoofdtaken van Defensie. 

Defensie-inzet watersnood Limburg