Verantwoordingsdag 2020: Defensie maakt zich klaar voor de toekomst

Tijdens Verantwoordingsdag op 19 mei 2021 legde Defensie net als de rest van het Rijk verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid over 2020. In deze video een overzicht van het jaarverslag 2020.

Verantwoordingsdag 2020: Defensie maakt zich klaar voor de toekomst